Hledání osobHledání osob(verze: 234)
Informace o učiteli/zaměstnanci
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Adresa:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-Mail: martin.semelik@ff.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=719782
 
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra: Katedra germanistiky (41-KG) - externí pracovník
Mateřský ústav: Nezávislý odborník (bez mateřského ústavu) (41-PRIVAT)
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Fakulta: Filozofická fakulta
Katedra: Ústav germánských studií (21-UGS)
Konzultační hodiny: viz http://german.ff.cuni.cz/cs/studium/konzultace/
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK