Hledání osobHledání osob(verze: 236)
Informace o učiteli/zaměstnanci
  
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Adresa:
Sídlo: Radiodiagnostická klinika LF UK Hradec Králové
Telefon:
Fax:
E-Mail: pavel.elias@fnhk.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=856182
 
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Katedra: Radiologická klinika (15-531)
Předměty   Rozvrh   
 
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Katedra: Klinika zobrazovacích metod (14-440) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Předměty   Rozvrh   
 
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Katedra: Ostatní pracoviště (13-999) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK