Hledání osobHledání osob(verze: 236)
Informace o učiteli/zaměstnanci
  
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Adresa: Šrobárova 50, Praha 10
Sídlo: Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF a FNKV
Telefon:
Fax:
E-Mail: lukas.rob58@gmail.com
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1345914042586030
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: 2. lékařská fakulta UK (11-00012)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Katedra: Ostatní pracoviště (13-999) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Katedra: Gynekologicko-porodnická klinika (12-GYN)
Předměty   Rozvrh   
 
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Katedra: Klinika gynekologicko - porodnická (14-480) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Předměty   Rozvrh   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK