Hledání osobHledání osob(verze: 236)
Informace o učiteli/zaměstnanci
  
prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.
Adresa:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-Mail: JAN.SCHUTZNER@LF1.CUNI.CZ
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1656750545227143
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol v Praze (11-00680)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Katedra: Klinika chirurgická (14-400) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK