Hledání osobHledání osob(verze: 225)
Informace o učiteli/zaměstnanci
   Přihlásit přes CAS
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Adresa: nám. J. Palacha 2, Praha 1
Sídlo: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Telefon: +420 221 619 909
Fax:
E-Mail: Jiri.Ivanek@ff.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=909932
 
Fakulta: Filozofická fakulta
Katedra: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Konzultační hodiny: Středa 10:00 - 11:30 (m.č. 2009).
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK