Hledání osobHledání osob(verze: 234)
Informace o učiteli/zaměstnanci
   Přihlásit přes CAS
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
Adresa: Thákurova 3, Praha 6
Sídlo: Katolická teologická fakulta UK v Praze, K1072
Telefon: 220 181 310
Fax:
E-Mail: udku@ktf.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=909893
 
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Katedra: Děkanát KTF (26-KTF)
Konzultační hodiny: středa 14:30-15:30
Předměty   Rozvrh   Vypsané práce   Vedené práce   Nástěnka   
 
Fakulta: Filozofická fakulta
Katedra: Ústav pro dějiny umění (21-UDU) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK