Hledání osobHledání osob(verze: 232)
Informace o učiteli/zaměstnanci
   Přihlásit přes CAS
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Adresa: nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Sídlo: Katedra psychologie FF UK
Telefon: 224965252
Fax:
E-Mail: Petr.Weiss@vfn.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=909939
 
Fakulta: Filozofická fakulta
Katedra: Katedra psychologie (21-KPS)
Konzultační hodiny: Úterý/Tuesday 10:00-12:00, Ke Karlovu 11, Praha 2, tel.224965252; MOŽNÉ ZMĚNY http://kps.ff.cuni.cz/cs/category/zmeny-konzultacnich-hodin/
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Katedra: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Sexuologický ústav 1.LF a VFN v Praze (11-00390)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Vypsané práce   Vedené práce   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK