Hledání osobHledání osob(verze: 273)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Bc. Filip Hájek
Příjmení: Hájek
Jméno: Filip
Číslo osoby (UKČO): 30379829
E-mail: hajek.filda@gmail.com
   
Druh studia: bakalářské
Studijní program: Fyzika (B0533A110001)
Studijní obor: Fyzika
Ročník:3
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studijní stav:absolvoval (2022/2023)
Studentské práce:Preparation and characterization of Lu2Ir2O7 single crystals
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK