Hledání osobHledání osob(verze: 234)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Bc. Štěpán Šubík
Příjmení: Šubík
Jméno: Štěpán
   
Studijní program: Fyzika (B1701)
Studijní obor: Obecná fyzika
Ročník:3
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studium: ukončeno (2017/2018)
Studentské práce:Přesnost numerických předpovědních modelů pro středně dobou predikci v horizontu 14 dní
 Srážkové charakteristiky střední Evropy v pozorovaných a reanalyzovaných datech
 Synoptic situations in Europe
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK