Hledání osobHledání osob(verze: 234)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
RNDr. Vladimír Matěna, Ph.D.
Příjmení: Matěna
Jméno: Vladimír
   
Studijní program: Informatika (P1801)
Studijní obor: Softwarové systémy
Ročník:4
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studium: ukončeno (2017/2018)
Školitel: Bureš Tomáš, doc. RNDr., Ph.D.
Studentské práce:Integration Paradigms for Ensemble-based Smart Cyber-Physical Systems
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK