Hledání osobHledání osob(verze: 227)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Radek Kříček
Příjmení: Kříček
Jméno: Radek
E-mail: rkricek@seznam.cz
   
Studijní program: Fyzika (P1701)
Studijní obor: Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky
Ročník:4
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Školitel: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Studentské práce:Souvislost výuky a popularizace astronomie s volbou budoucího studijního zaměření
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK