Hledání osobHledání osob(verze: 234)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Bc. Roman Firment
Příjmení: Firment
Jméno: Roman
Město: Šambron
E-mail: romanfirment@gmail.com
   
Druh studia: bakalářské
Forma studia: prezenční
Studijní program: Informatika (B1801)
Studijní obor: Obecná informatika
Ročník:3
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studijní stav:absolvoval (2017/2018)
Studentské práce:Vyhodnocení polynomu s intervalovými koeficienty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK