Hledání osobHledání osob(verze: 234)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
RNDr. JUDr. Antonín Steinhauser
Příjmení: Steinhauser
Jméno: Antonín
Číslo osoby (UKČO): 86392012
Osobní číslo: 15614
Login: STEIA7AJ
Státní občanství: Česká republika
Kvalifikátor občanství: občan
E-mail: steinhauser@d3s.mff.cuni.cz
   
Druh studia: rigorózní řízení
Forma studia: jiná
Studijní program: Informatika (N1801)
Studijní obor: Softwarové systémy
Ročník:1
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studijní stav:absolvoval (2015/2016)
Studentské práce:IPv6 for HelenOS
   
Druh studia: doktorské
Forma studia: kombinovaná
Studijní program: Informatika (P1801)
Studijní obor: Softwarové systémy
Ročník:6
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studijní stav:studuje
Školitel: Tůma Petr, prof. Ing., Dr.
Studentské práce:Performance Awareness in Adaptive Software Systems
   
Druh studia: magisterské
Forma studia: prezenční
Studijní program: Právo a právní věda (M6805)
Studijní obor: Právo
Ročník:5
Fakulta: Právnická fakulta
Studijní stav:absolvoval (2012/2013)
Studentské práce:Odpovědnost jednotlivých účastníků internetového provozu
   
Druh studia: bakalářské
Forma studia: prezenční
Studijní program: Informatika (B1801)
Studijní obor: Programování
Ročník:3
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studijní stav:absolvoval (2009/2010)
Studentské práce:Bezpečnostní auditor WWW stránek
   
Druh studia: navazující magisterské
Forma studia: prezenční
Studijní program: Informatika (N1801)
Studijní obor: Softwarové systémy
Ročník:3
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studijní stav:absolvoval (2012/2013)
Studentské práce:IPv6 for HelenOS
   
Druh studia: rigorózní řízení
Forma studia: jiná
Studijní program: Právo a právní věda (N6805)
Studijní obor: Právo
Ročník:1
Fakulta: Právnická fakulta
Studijní stav:absolvoval (2012/2013)
Studentské práce:Odpovědnost jednotlivých účastníků internetového provozu a problematika výměnných P2P sítí
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK