Hledání osobHledání osob(verze: 234)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Jaroslava Nováková, Ph.D.
Příjmení: Nováková
Jméno: Jaroslava
   
Studijní program: Fyzika (P1701)
Studijní obor: Fyzika povrchů a rozhraní
Ročník:4
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studium: ukončeno (2015/2016)
Školitel: Matolínová Iva, doc. Mgr., Dr.
Potin Valérie, Dr.
Studentské práce:Electron microscopy study of nanostructured thin film catalysts for micro-fuel cell application
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK