Hledání osobHledání osob(verze: 223)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Bc. Kateřina Lišková
Příjmení: Lišková
Jméno: Kateřina
Rodné příjmení: Lišková
E-mail: liskova.kacka@gmail.com
   
Druh studia: navazující magisterské
Forma studia: prezenční
Studijní program: Čeština v komunikaci neslyšících (N7312)
Studijní obor: Čeština v komunikaci neslyšících
Ročník:3
Fakulta: Filozofická fakulta
Studijní stav:studuje
Studentské práce:Rozlišování substantiv a sloves v českém znakovém jazyce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK