Hledání osobHledání osob(verze: 252)
Informace o studentovi
  
RNDr. JUDr. Antonín Steinhauser, Ph.D.
Příjmení: Steinhauser
Jméno: Antonín
   
Studijní program: Informatika (N1801)
Studijní obor: Softwarové systémy
Ročník:1
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studium: ukončeno (2015/2016)
Studentské práce:IPv6 for HelenOS
   
Studijní program: Informatika - Softwarové systémy (P0613D140009)
Studijní obor: Informatika - Softwarové systémy
Ročník:7
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studium: ukončeno (2019/2020)
Školitel: Tůma Petr, prof. Ing., Dr.
Studentské práce:New Approaches Towards Automated XSS Flaw Detection
   
Studijní program: Právo a právní věda (M6805)
Studijní obor: Právo
Ročník:5
Fakulta: Právnická fakulta
Studium: ukončeno (2012/2013)
Studentské práce:Odpovědnost jednotlivých účastníků internetového provozu
   
Studijní program: Informatika (B1801)
Studijní obor: Programování
Ročník:3
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studium: ukončeno (2009/2010)
Studentské práce:Bezpečnostní auditor WWW stránek
   
Studijní program: Informatika (N1801)
Studijní obor: Softwarové systémy
Ročník:3
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studium: ukončeno (2012/2013)
Studentské práce:IPv6 for HelenOS
   
Studijní program: Právo a právní věda (N6805)
Studijní obor: Právo
Ročník:1
Fakulta: Právnická fakulta
Studium: ukončeno (2012/2013)
Studentské práce:Odpovědnost jednotlivých účastníků internetového provozu a problematika výměnných P2P sítí
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK