- Prohlížení dle oborů/plánů
Pro prohlížení dle oborů/plánů je třeba zadat požadované informace ve filtru:
 • výběrem z nabídky určíme fakultu
 • dále je možno nastavit filtr na Obor SIMS, můžeme vybrat i požadovaný Obor/plán, Ročník
 • zatržením Skrýt nevyučované se v plánu vypíší jen vyučované předměty
Kliknutím na tlačítko Zobrazit se zobrazí seznam oborů/plánů definovaných filtrem - viz následující obrázek
2751.png

Popis ikonek:
1403.png - detail vybraného oboru/plánu
2505.png - grafický detail vybraného oboru/plánu. Kliknutím na tuto ikonku v přehledu nebo nápis grafický detail plánu v detailu plánu (vedle tlačítka zobrazit ve filtru, pokud je zvolen konkretní plán) se zobrazí Grafický detail plánu

Detail plánu
Kliknutím na ikonku 1403.png, kód oboru, či výběrem oboru/plánu hned ve filtru, se zobrazí tabulka předmětů patřících do vybraného oboru/plánu.
2753.png

Ikonou 2380.png lze plán vyexportovat do excelu.
Význam jednotlivých sloupců:
 1. 1403.png - kliknutím na tuto ikonku se zobrazí Detail předmětu
 2. Kód - kód předmětu - kliknutím na tento kód se zobrazí Detail předmětu
 3. Název - název předmětu - kliknutím na tento název se zobrazí Detail předmětu
 4. Doporučený ročník - ročník, kdy by se měl předmět vyučovat
 5. Semestr - ve kterém semestru probíhá výuka
 6. Rozsah, examinace - rozsah výuky - počet vyučovacích hodin týdně přednášek/cvičení + způsob examinace
 7. Katedra - katedra garantující výuku předmětu - kliknutím na katedru se zobrazí seznam všech předmětů dané Katedry
 8. Zaměnitelnost - místo předmětu AAA lze splnit předmět BBB
 9. Fakulta
Předměty zobrazené šedivou barvou ve vybraném akademickém roce nejsou vyučovány!

Pokud má plán definované Bloky státních závěrečných zkoušek, zobrazují se na konci detailu plánu:
2755.png
2380.png - vyexportuje bloky státních zkoušek do excelu