- Editor a vkládání textů
Editor umožňuje změny ve stylu písma tak, jak si to přejete, pouhým přepínáním ikon. Zjednodušeně řečeno - text si píšete skoro jako ve Wordu.
To umožňuje vytvářet graficky složitější nadpisy a texty pouhým klikáním na tlačítka a psaním textu.
1732.png
Možná tlačítka na liště:
1733.pngVloží tučný text
1734.pngVloží text kurzívou
1735.pngVloží podtržený text
1736.pngVloží přešktrnutý text
1737.pngZarovná text
1738.pngVytváří seznam
1739.pngVytváří odsazení textu
1740.pngVloží citaci
1741.pngMění barvu písma
1742.pngVloží odkaz
1743.pngVloží text z jiného editoru
1744.pngOznačí celý text