- Používané objekty a jejich popis
Filtr1705.png Typicky se v tomto okně nabízejí omezující podmínky na zobrazení dat. Po vybrání Vámi požadovaných podmínek, je nutné tento výběr potvrdit tlačítkem "Zobraz", příp. "Najdi".
Po kliknutí na text "Filtr" případně na ikonu +/-, se filtr skryje/zobrazí.
Tip1706.png Zobrazuje nějaký TIP (užitečnou informaci) pro danou stránku. Po kliknutí na ikonu, se zobrazí text daného tipu.
Hint1706.png Při najetí myši nad tuto ikonu se zobrazí krátká nápověda.
Legenda1707.png Zobrazuje seznam vysvětlivek, případně seznam použitých zkratek...
Chyba1708.png Oznámení, že došlo k chybě.
Informace1709.png Informační text, např. o úspěšné změně dat...
Záložky1710.gif Typicky se tento objekt nachází nad tabulkou a zobrazuje seznam možných zobrazení/exportu.
Tisk1711.png 1712.png Typicky se tento objekt nachází na začátku a na konci stránky v zeleném pruhu. Pokud se tato ikona zobrazuje, je možno zobrazit stránku pro tisk (bez menu, filtru...).
Výběr1713.gif 1714.gif Slouží k výběru/zrušení výběru/invertování výběru u zaškrtávacích rámečků.