- Používání dialogů
Dialogy se používají pro vyhledání dat, potřebných pro vyplnění formuláře.
1703.gif
Po kliknutí na ikonu "lupa" se zobrazí nové okno, kde je možné příslušný údaj vyhledat.
Většinou se dialog skládá z KÓDU a NÁZVU. (Příklad: u studenta z ID studenta a JMÉNA studenta)
Pokud daný kód znám zpaměti, mohu jej vyplnit do příslušného políčka, systém si po odeslání formuláře sám doplní jeho NÁZEV.
Pro používání dialogu je potřebné mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči!!!
Bližší info SIS - užitečné rady
Další možností je výběr z nabídky - viz následující obrázek:
1704.png
Kliknutím na šipku se rozvine nabídka, z níž si vybereme potřebný údaj.