- Úvodní stránka
Úvodní stránka je rozvržena do několika sekcí v závislosti na roli:
 • chybová a informativní hlášení
 • seznam modulů:
  • výuka
  • rozvrh
  • administace
  • ostatní
  • užitečné odkazy