- Adresářová struktura
Data jsou uložena ve stromové adresářové struktuře.
2973.png
Levá část zobrazuje celou strukturu stromu, pravá pak vybraný adresář. Je možno pohybovat se v levé části okna a rozklikávat jednotlivé adresáře bez toho, že by se měnil obsah pravé části. Teprve kliknutím na ikonku 2460.png konkrétního adresáře vlevo, zobrazíte jeho obsah v pravé části.
Strom - levá část
  • 2459.png - kořenový adresář pro vybraného učitele
  • 2460.png - jednotlivé adresáře - kliknutím na ikonku či název adresáře jej otevřete v pravé části okna, právě otevřený adresář je podbarven šedivě
  • 2461.png - adresář obsahuje další podadresáře - kliknutím jej rozbalíte
  • 2462.png - adresář je rozbalen, kliknutím celou větev zavřete
Adresář - pravá část
  • tlačítka
    • 2998.png Stáhni zkomprimované - uloží zaškrtnutý soubor/y či adresář/e ve formátu zip na disk dle nastavené vašeho prohlížeče
  • cesta
    • kliknutím na libovolnou část zobrazené cesty se otevře příslušný adresář
  • tabulka s obsahem otevřeného adresáře - obsahuje ucelený seznam všech souborů a adresářů
    • tabulku je možno třídit dle tučně zobrazených položek:
      • Název - název souboru či adresáře, pod kterým je uložen v databázi
      • Popis CZ - bližší informace o souboru/adresáři v češtině
      • Popis EN - bližší informace o souboru/adresáři v angličtině
      • Velikost - udává se pouze velikost souborů, nikoliv adresáře. Maximální velikost vkládaného souboru je omezena nastavením parametru v SISu. Univerzitní administrátor má právo ji měnit.
      • Datum - datum vložení souboru či poslední změny obsahu adresáře
      • Vlastník - kdo je zakladatelem souboru/adresáře
      • Přístup - kdo má povolen přístup k souboru/adresáři:
        N - nikdo
        X - podle přístupových práv definovaných právovou tabulkou
        P - všichni přihlášení uživatelé a studenti
        T - téměř anonymní uživatelé
        V - všichni
      • Práva - jaká práva k souboru má uživatel:
        r - právo číst soubor
    • Ikonky:
      • 2460.png - adresář - kliknutím na ikonku či název adresáře se tento adresář rozbalí
      • 2393.png - soubor - kliknutím na ikonku či název souboru se aktivuje dialog pro otevření či stažení souboru, pokud na tento soubor máte právo