- Detail


V detailu školitele se zobrazují tři seznamy:
 • I. Aktuálně vedení doktorandi – seznam studentů, u nichž je školitel aktuálně uveden ve studiu jako školitel.
 • II. Dříve vedení doktorandi – seznam studentů, kteří již mají ukončené studium nebo jejich vedení převzal jiný školitel (pak se jméno zobrazuje v seznamu).
  Seznam obsahuje navíc sloupečky:
  • školitelem od - odkdy byl školitelem vybraného studenta
  • školitelem do - datum, kdy daný školitel přestal být školitelem vybraného studenta
  • aktuální školitel, ve kterém by se zobrazoval platný školitel daného studenta. Kliknutím na jméno aktuálního školitele se načte jeho detail.
 • III. Vypsaná témata – seznam nezadaných vypsaných disertačních prací. Kliknutím na název práce se otevře detail práce v modulu Výběr práce (dipl_st).
Zobrazení jména studenta v seznamu je závislé na povolení/zakázání vyhledávání svého studia studentem/anonymním uživatelem v modulu Osobní údaje, záložka Možnosti uživatele.

Ve všech třech seznamech lze třídit šipkama 2858.png vedle názvu sloupce.