- Školitelé
V přehledu školitelů lze nastavit filtr na školitele ze dvou pohledů:
 • podle školitele
  • fakulta
  • ústav
  • školitel je/není aktivní
  • jméno školitele
  • příjmení školitele
  • školitelem od, do - omezi skupinu vyfiltrovaných školitelů na ty, kteří byli školitelem pouze v období uvnitř zadaného intervalu (ne včetně - tedy pokud je nastaven filtr "školitelem od" na rok, kdy se učitel stal školitelem, ve výsledném seznamu se nevypíše).
 • podle doktorandů
  • pouze akreditované obory - defaultně zaškrtnuto. Zaškrtnutí omezí nabídku výběru studijních programů a studijních oborů v nabídce filtru.
  • studijní program
  • studijní obor
  • studijní stav
  • jméno doktoranda
  • příjmení doktoranda


Ve výsledném seznamu lze třídit šipkama 2858.png vedle názvu sloupce.

Počet doktorandů dle filtru a počet všech doktorandů nezapočítává historii, tj. vždy počítá pouze studenty, u nichž je školitel momentálně uveden ve studiu.

V případě, že školitel vede doktorandy na více fakultách (a výběr není filtrem omezen na fakultu), sgrupí se údaje do jednoho řádku - viz obrázek.