- Klasifikace
Výběr předmětů dle Klasifikace probíhá nad všemi fakultami.
1690.png
Nejdříve je třeba vybrat klasifikaci z výše uvedené tabulky kliknutím na její kód či ikonku 1403.png.
Následně se mohou zobrazit dvě tabulky:
 • klasifikace - jemnější třídění klasifikace
  • zobrazí se vždy
  • kliknutím na ikonku 1403.png či kód klasifikace se zobrazí tabulka odpovídajících předmětů
 • tabulka předmětů odpovídající základní klasifikaci - předměty patřící do vybrané klasifikace, které nejsou zařazeny do podskupin klasifikací
1691.png
Význam jednotlivých sloupců u tabulky předmětů:
 1. 1403.png - kliknutím na tuto ikonku se zobrazí Detail předmětu
 2. Kód - kód předmětu - kliknutím na tento kód se zobrazí Detail předmětu
 3. Název - název předmětu - kliknutím na tento název se zobrazí Detail předmětu
 4. Semestr - ve kterém semestru probíhá výuka
 5. Rozsah, examinace - rozsah výuky - počet vyučovacích hodin týdně přednášek/cvičení + způsob examinace
 6. Katedra - katedra garantující výuku předmětu - kliknutím na katedru se zobrazí seznam všech předmětů dané Katedry
 7. Fakulta
Předměty zobrazené šedivou barvou ve vybraném akademickém roce nejsou vyučovány!
Použitím ikonek 1483.png je možno tabulku třídit dle kódu nebo názvu předmětu.