- Hledání...
Volbou Hledání... z hlavního menu otevřeme stránku s filtrem umožňujícím vyhledání konkrétního předmětu.
Položky filtru:
 • Název/Kód - název vyhledávaného předmětu. V závislosti na zadání dalších údajů (Shoda:) mohou nastat tyto situace:
  • Shoda - podřetězec - vyhledávání bez ohledu na diakritiku a velikost písmen - hledá se podřetězec obsažený v názvu/kódu předmětu
  • Shoda - přesná - je třeba vyplnit přesně, včetně diakritiky a velikosti písmen vyhledávaný název/kód předmětu
 • Fakulta - výběr z nabídky
 • Katedra - výběr z nabídky
 • Třída - výběr z nabídky
 • Klasifikace - výběr z nabídky
 • Vyučující - výběr z nabídky
 • Jazyk výuky - výběr z nabídky
 • Semestr - možnosti zimní/letní/oba
 • Zobrazit - kolik výsledků zobrazit na stránku
 • Předměty - pouze pro učitele!
  - možno zatrhnout jednu z možností vše/moje předměty/moje katedra
Kliknutím na tlačítko Hledej se zobrazí seznam předmětů odpovídají zadaným podmínkám.
1815.png
Význam jednotlivých sloupců:
 1. 1403.png - kliknutím na tuto ikonku se zobrazí Detail předmětu
 2. Kód - kód předmětu - kliknutím na tento kód se zobrazí Detail předmětu
 3. Název - název předmětu - kliknutím na tento název se zobrazí Detail předmětu
 4. Semestr - ve kterém semestru probíhá výuka
 5. Rozsah, examinace - rozsah výuky - počet vyučovacích hodin týdně přednášek/cvičení + způsob examinace
 6. Katedra - katedra garantující výuku předmětu - kliknutím na katedru se zobrazí seznam všech předmětů dané Katedry
 7. Fakulta
Předměty zobrazené šedivou barvou ve vybraném akademickém roce nejsou vyučovány!
Použitím ikonek 1483.png je možno tabulku třídit dle kódu nebo názvu předmětu a semestru.