- Předměty Online
Modul Předměty je přístupný všem uživatelům. V závislosti na nastavení systému umožňuje zobrazení přehledu kompletních informací o vybraném předmětu, zobrazuje vypsané termíny zkoušek a umožňuje editaci jednotlivých položek těm učitelům, kteří jsou uvedeni jako garanti výuky.
Orientaci v předmětech usnadňuje základní menu, které nabízí hned několik způsobů, jak vyhledat předmět, o který se zajímáme:
  • Hledání... - klasický způsob vyhledávání podle názvu a dalších podmínek
  • Vyučující - vyhledání všech předmětů vybraného vyučujícího
  • Katedry - vyhledání všech předmětů vybrané katedry
  • Třídy - vyhledání předmětů náležejících do vybrané třídy
  • Klasifikace - vyhledání předmětů se shodnou klasifikací
  • Prohlížení dle oborů/plánů - vyhledání předmětů dle oborů/plánů
  • Nastavení - rok, v němž předměty vyhledáváme
Bližší podrobnosti o vybraném předmětu zobrazíme pomocí volby Detail či kliknutím na kód či název vybraného předmětu.