- Přehled
Modul Komise zobrazuje informace o komisích evidovaných v SIS, dále pak složení jejich členů a data zasedání.
Menu Přehled slouží k základnímu prohlížení komisí, jejich vyhledávání dle položek filtru a dále pro navigaci do detailu vybrané komise.

Filtr na záložce přehled obsahuje tyto položky:
 • Fakulta - výběr z číselníku Fakulta
 • Oblast - výběr z číselníku Oblast typu komise
 • Typ - výběr z číselníku Typy komisí (nabídka omezena dle zvolené Oblasti). Pomocí ikonky 2360.png je možno změnit pořadí zobrazení názvu a kódu
 • Akademický rok (období)
 • Zkratka - označení komise, nemusí být jedinečné, subkomise mají zkratku shodnou s nadkomisí
 • Kód komise - ID komise
 • Název - název komise - lze jej zadat i v angličtině
 • Obor - obor, ke kterému je komise vázána
 • Typ stipendia - u oblasti T návrhy stipendií
 • Katedra - výběr z číselníku kateder
 • Nadřazená komise - výběr z nadřazených komisí. Při tomto výběru jsou vyhledány všechny subkomise, které mají vybranou nadřazenou komisi
 • Členové
  • možno vyhledat konkrétního člena
  • pouze aktivní
  • pouze neaktivní
  • vše
  • možno vyplnit platnost funkce ke konkrétnímu datu
 • Nadřazená komise / Subkomise / Obojí - typ komisí, které se mají zobrazit
 • Datum zasedání od, datum zasedání do
 • Jen aktivní - při zaškrtnutí této volby se vybírají pouze ty komise, které nebyly zneplatněny
 • Jen veřejné - při zaškrtnutí této volby se vybírají pouze ty komise, které mají nastaveno, že se mají zveřejnit i pro anonymní uživatele a studenty

  Anonymní uživatel a student má poslední dvě volby zaškrtnuté a nemůže je změnit
3267.png
* 1403.png - Detail - detail komise včetně jejích členů