Studijní informační systém - Editor a vkládání textů
Editor umožňuje změny ve stylu písma tak, jak si to přejete, pouhým přepínáním ikon. Zjednodušeně řečeno - text si píšete skoro jako ve Wordu.
To umožňuje vytvářet graficky složitější nadpisy a texty pouhým klikáním na tlačítka a psaním textu.
stev_049.png
Možná tlačítka na liště:
text_bold.pngVloží tučný text
text_italic.pngVloží text kurzívou
text_underline.pngVloží podtržený text
text_strikeout.pngVloží přešktrnutý text
text_zarovnani.pngZarovná text
text_seznam.pngVytváří seznam
text_odsazeni.pngVytváří odsazení textu
text_citace.pngVloží citaci
text_barva.pngMění barvu písma
text_odkaz.pngVloží odkaz
text_vlozeni.pngVloží text z jiného editoru
text_oznacit.pngOznačí celý text