Elektronická přihláška ke studiu - Než začnete vyplňovat přihlášku
Chcete-li se elektronicky přihlásit ke studiu na této vysoké škole, postupujte následovně:
  • Připravte si osobní doklady a doklady o předchozím studiu (vysvědčení), údaje z nich budete při vyplňování potřebovat.
  • Pokud nemáte nainstalovaný Adobe Reader, stáhněte si ho zde a nainstalujte. Je nutný k tisku přihlášek ve formátu PDF.
  • Pozorně si přečtěte pokyny na stránkách příslušné fakulty ohledně požadovaných dokladů a potvrzení nutných k přihlášce na VŠ.
Veškeré údaje vyplňujte, prosím, včetně diakritiky!
Údaje jsou důvěrné podle zákona č, 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb., o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.