Předměty - Klasifikace
Výběr předmětů dle Klasifikace probíhá nad všemi fakultami.
predm_011.png
Nejdříve je třeba vybrat klasifikaci z výše uvedené tabulky kliknutím na její kód či ikonku ico_detail.png.
Následně se mohou zobrazit dvě tabulky:
 • klasifikace - jemnější třídění klasifikace
  • zobrazí se vždy
  • kliknutím na ikonku ico_detail.png či kód klasifikace se zobrazí tabulka odpovídajících předmětů
 • tabulka předmětů odpovídající základní klasifikaci - předměty patřící do vybrané klasifikace, které nejsou zařazeny do podskupin klasifikací
predm_012.png
Význam jednotlivých sloupců u tabulky předmětů:
 1. ico_detail.png - kliknutím na tuto ikonku se zobrazí Detail předmětu
 2. Kód - kód předmětu - kliknutím na tento kód se zobrazí Detail předmětu
 3. Název - název předmětu - kliknutím na tento název se zobrazí Detail předmětu
 4. Semestr - ve kterém semestru probíhá výuka
 5. Rozsah, examinace - rozsah výuky - počet vyučovacích hodin týdně přednášek/cvičení + způsob examinace
 6. Katedra - katedra garantující výuku předmětu - kliknutím na katedru se zobrazí seznam všech předmětů dané Katedry
 7. Fakulta
Předměty zobrazené šedivou barvou ve vybraném akademickém roce nejsou vyučovány!
Použitím ikonek ico_sort.png je možno tabulku třídit dle kódu nebo názvu předmětu.