Exam datesExam dates(version: 207)
Browse before 2022/2023 summer
   Login via CAS
all courses
Change order to code - title
Properties:
 
Export to calendar
export to excel
CapacityCourseTypeSemesterDateTimeBuildingRoomGuarantorTeacherCancel beforeRegistration untilRegistration from
detail 2/4
Radiobiology (NAFY037) exam winter 09 Jan 2023 - Monday 15:40 Campus Troja C126KFNT 32-KFNT RNDr. Mária Šoltésová, Ph.D. 09 Jan 2023 00:00 09 Jan 2023 00:00
detail 1/1
Magnetic Structures (NFPL158) exam winter 11 Jan 2023 - Wednesday 12:00 F 153 (2006), 1. patro, Ke Karlovu 5 32-KFKL RNDr. Milan Klicpera, Ph.D. 11 Jan 2023 12:00 11 Jan 2023 11:20
Další termíny zkoušek budou vypsány během celého zkouškového období.
detail 3/3
Solid State Physics I (NFPL143) exam winter 17 Jan 2023 - Tuesday 09:00 F 150 (2009), F 152 (2007), 1. patro, Ke Karlovu 5 32-KFKL doc. RNDr. Martin Diviš, CSc. 17 Jan 2023 00:00 17 Jan 2023 00:00
detail 1/99
Structure of Matter and Structure Analysis (NFPL144) exam winter 18 Jan 2023 - Wednesday 09:00 F 047 (1024), přízemí, Ke Karlovu 5 32-KFKL prof. RNDr. Václav Holý, CSc. 18 Jan 2023 00:00 18 Jan 2023 00:00
detail 1/3
Solid State Physics I (NFPL143) exam winter 19 Jan 2023 - Thursday 09:00 F 150 (2009), F 152 (2007), 1. patro, Ke Karlovu 5 32-KFKL doc. RNDr. Martin Diviš, CSc. 19 Jan 2023 00:00 19 Jan 2023 00:00
detail 3/8
Experimental methods of condensed matter physics III (NFPL124) exam winter 19 Jan 2023 - Thursday 09:30 Campus Troja C126KFNT 32-KFKL prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 18 Jan 2023 20:00 18 Jan 2023 20:00
detail 0/6
Experimental Methods of Condensed Systems Physics I (NFPL145) exam winter 19 Jan 2023 - Thursday 14:00 Ke Karlovu 5 F052 32-KFKL prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 19 Jan 2023 00:00 19 Jan 2023 00:00
detail 4/6
Experimental Methods of Condensed Systems Physics I (NFPL145) exam winter 23 Jan 2023 - Monday 14:00 spolecenska mistnost KFKL 32-KFKL prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 22 Jan 2023 20:00 22 Jan 2023 20:00
detail 2/2
Physical methods and techniques in biomedicine I (NAFY101) exam winter 24 Jan 2023 - Tuesday 10:30 Campus Troja C126KFNT 32-KFNT prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 23 Jan 2023 18:00 23 Jan 2023 18:00
detail 2/3
Computational Physics and Materials Design (NFPL011) exam winter 25 Jan 2023 - Wednesday 10:40 seminar room KFKL 32-KFKL doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D. 25 Jan 2023 00:00 25 Jan 2023 00:00
detail 0/4
Machine learning and optimization in physics (NFPL061) exam winter 26 Jan 2023 - Thursday 10:00 Zasedací místnost oddělení dielektrik FZÚ, Pod vodárenskou věží 1143/4, 32-KFKL RNDr. Martin Žonda, Ph.D. 25 Jan 2023 18:00 26 Jan 2023 00:00 18 Jan 2023 00:00
Zkouška - Strojové učení a optimalizační techniky ve fyzice
detail 2/3
Chemistry for Physicists (NAFY102) exam winter 30 Jan 2023 - Monday 09:00 Campus Troja C126KFNT 32-KFKL prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. 30 Jan 2023 00:00 30 Jan 2023 00:00 24 Jan 2023 00:00
detail 1/5
Chemistry for Physicists (NAFY102) exam winter 01 Feb 2023 - Wednesday 09:00 Campus Troja C126KFNT 32-KFKL prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. 31 Jan 2023 00:00 31 Jan 2023 00:00 19 Jan 2023 00:00
detail 1/6
Structure of Matter and Structure Analysis (NFPL144) exam winter 02 Feb 2023 - Thursday 14:00 Ke Karlovu 5 F052 32-KFKL prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 01 Feb 2023 20:00 01 Feb 2023 20:00
detail 1/6
Experimental Methods of Condensed Systems Physics I (NFPL145) exam winter 02 Feb 2023 - Thursday 14:00 Ke Karlovu 5 F052 32-KFKL prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 01 Feb 2023 20:00 01 Feb 2023 20:00
detail 1/6
Introduction to Crystallography and Structure Analysis (NFPL252) exam winter 02 Feb 2023 - Thursday 14:00 Ke Karlovu 5 F052 32-KFKL prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 01 Feb 2023 20:00 01 Feb 2023 20:00
detail 1/3
Solid State Physics I (NFPL143) exam winter 07 Feb 2023 - Tuesday 09:00 F 150 (2009), F 152 (2007), 1. patro, Ke Karlovu 5 32-KFKL doc. RNDr. Martin Diviš, CSc. 07 Feb 2023 00:00 07 Feb 2023 00:00
detail 0/2
Physical methods and techniques in biomedicine I (NAFY101) exam winter 07 Feb 2023 - Tuesday 09:30 Campus Troja C126KFNT 32-KFNT prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 06 Feb 2023 18:00 06 Feb 2023 18:00
detail 5/6
Experimental methods of condensed matter physics III (NFPL124) exam winter 07 Feb 2023 - Tuesday 09:30 Campus Troja C126KFNT 32-KFKL prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 06 Feb 2023 20:00 06 Feb 2023 20:00
detail 5/6
Experimental Methods of Condensed Systems Physics I (NFPL145) exam winter 07 Feb 2023 - Tuesday 09:30 Campus Troja C126KFNT 32-KFKL prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 06 Feb 2023 20:00 06 Feb 2023 20:00
detail 1/4
Radiobiology (NAFY037) exam winter 08 Feb 2023 - Wednesday 14:00 Campus Troja C126KFNT 32-KFNT RNDr. Mária Šoltésová, Ph.D. 08 Feb 2023 00:00 08 Feb 2023 00:00
detail 2/6
Structure of Matter and Structure Analysis (NFPL144) exam winter 09 Feb 2023 - Thursday 14:00 spolecenska mistnost KFKL 32-KFKL prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 08 Feb 2023 20:00 08 Feb 2023 20:00
detail 2/6
Introduction to Crystallography and Structure Analysis (NFPL252) exam winter 09 Feb 2023 - Thursday 14:00 spolecenska mistnost KFKL 32-KFKL prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 08 Feb 2023 20:00 08 Feb 2023 20:00
detail 0/1
Magnetic Structures (NFPL158) exam winter 10 Feb 2023 - Friday 09:00 F 153 (2006), 1. patro, Ke Karlovu 5 32-KFKL RNDr. Milan Klicpera, Ph.D. 10 Feb 2023 00:00 10 Feb 2023 00:00
Další termíny zkoušek mohou být vypsány i v prvním týdnu po skončení zkouškového období.
detail 0/1
Magnetic Structures (NFPL158) exam winter 10 Feb 2023 - Friday 12:00 F 153 (2006), 1. patro, Ke Karlovu 5 32-KFKL RNDr. Milan Klicpera, Ph.D. 10 Feb 2023 00:00 10 Feb 2023 00:00
Další termíny zkoušek mohou být vypsány i v prvním týdnu po skončení zkouškového období.
detail 1/1
Advanced data manipulation for modern HPC (NFPL041) exam winter 16 Mar 2023 - Thursday 10:00 Ke Karlovu 5 F052 32-KFKL Ing. Dominik Legut, Ph.D. 09 Mar 2023 00:00 16 Mar 2023 00:00
detail 1/2
Introduction to Solid State Physics (NFPL502) exam summer 10 May 2023 - Wednesday 14:50 Ke Karlovu 5 F052 32-KFKL doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D. 10 May 2023 00:00 10 May 2023 00:00
detail 4/4
Introduction to Solid State Physics (NFPL502) exam summer 16 May 2023 - Tuesday 10:40 Ke Karlovu 5 F052 32-KFKL doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D. 16 May 2023 00:00 16 May 2023 00:00
detail 1/1
Neutron and Synchrotron Radiation in Magnetic Materials (NFPL154) exam summer 16 May 2023 - Tuesday 12:00 F 150 (2009), F 153 (2006), 1. patro, Ke Karlovu 5 32-KFKL RNDr. Milan Klicpera, Ph.D. 16 May 2023 00:00 16 May 2023 00:00
Další termíny zkoušek budou vypsány během celého zkouškového období.
detail 1/1
Neutron and Synchrotron Radiation in Magnetic Materials (NFPL154) exam summer 19 May 2023 - Friday 09:00 F 150 (2009), F 153 (2006), 1. patro, Ke Karlovu 5 32-KFKL RNDr. Milan Klicpera, Ph.D. 19 May 2023 00:00 19 May 2023 00:00
Další termíny zkoušek budou vypsány během celého zkouškového období.
detail 1/3
Quantum Theory II (NFPL141) exam summer 22 May 2023 - Monday 13:00 F 150 (2009), F 152 (2007), 1. patro, Ke Karlovu 5 32-KFKL doc. RNDr. Martin Diviš, CSc. 22 May 2023 00:00 22 May 2023 00:00
detail 2/5
Introduction to Solid State Physics (NFPL502) exam summer 23 May 2023 - Tuesday 13:30 Ke Karlovu 5 F052 32-KFKL doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D. 23 May 2023 00:00 23 May 2023 00:00
detail 3/3
Electronic Theory of Solids (NFPL085) exam summer 24 May 2023 - Wednesday 09:00 F 150 (2009), F 152 (2007), 1. patro, Ke Karlovu 5 32-KFKL doc. RNDr. Martin Diviš, CSc. 24 May 2023 00:00 24 May 2023 00:00
detail 0/3
Quantum Theory II (NFPL141) exam summer 29 May 2023 - Monday 13:00 F 150 (2009), F 152 (2007), 1. patro, Ke Karlovu 5 32-KFKL doc. RNDr. Martin Diviš, CSc. 29 May 2023 00:00 29 May 2023 00:00
detail 4/10
Experimental Methods of Condensed Systems Physics II (NFPL146) exam summer 30 May 2023 - Tuesday 09:00 Ke Karlovu 5 F155KFM 32-KFM doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. 29 May 2023 00:00 29 May 2023 00:00 09 May 2023 00:00
detail 1/4
Introduction to Solid State Physics (NFPL502) exam summer 31 May 2023 - Wednesday 14:00 Ke Karlovu 5 F052 32-KFKL doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D. 31 May 2023 00:00 31 May 2023 00:00
detail 2/3
Quantum Theory II (NFPL141) exam summer 02 Jun 2023 - Friday 09:00 F 150 (2009), F 152 (2007), 1. patro, Ke Karlovu 5 32-KFKL doc. RNDr. Martin Diviš, CSc. 02 Jun 2023 00:00 02 Jun 2023 00:00
detail 1/2
Electronic Theory of Solids (NFPL085) exam summer 02 Jun 2023 - Friday 13:00 F 150 (2009), F 152 (2007), 1. patro, Ke Karlovu 5 32-KFKL doc. RNDr. Martin Diviš, CSc. 02 Jun 2023 00:00 02 Jun 2023 00:00
detail 1/1
Electronic Theory of Solids (NFPL085) exam summer 07 Jun 2023 - Wednesday 09:00 F 150 (2009), F 152 (2007), 1. patro, Ke Karlovu 5 32-KFKL doc. RNDr. Martin Diviš, CSc. 07 Jun 2023 00:00 07 Jun 2023 00:00
detail 4/6
Applied Mathematics II (NCHF072) exam summer 07 Jun 2023 - Wednesday 09:00 Campus Troja A520KMF 32-KMF RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. 07 Jun 2023 00:00 07 Jun 2023 00:00
detail 0/4
Physics of living organisms (NAFY032) exam summer 07 Jun 2023 - Wednesday 09:30 Campus Troja C126KFNT 32-KFNT Mgr. Václav Římal, Ph.D. 07 Jun 2023 00:00 07 Jun 2023 00:00
detail Z 1/8
Electricity and magnetism (NAFY002) exam summer 08 Jun 2023 - Thursday 09:00 C136, Kryopavilon, Troja 32-KFNT doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. 07 Jun 2023 12:00 07 Jun 2023 12:00
detail 3/10
Experimental Methods of Condensed Systems Physics II (NFPL146) exam summer 08 Jun 2023 - Thursday 09:00 Campus Troja A520KMF 32-KFM doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. 07 Jun 2023 00:00 07 Jun 2023 00:00 09 May 2023 00:00
detail 1/2
Applied Mathematics II (NCHF072) exam summer 13 Jun 2023 - Tuesday 15:00 Campus Troja A520KMF 32-KMF RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. 13 Jun 2023 00:00 13 Jun 2023 00:00
detail 0/3
Electronic Theory of Solids (NFPL085) exam summer 14 Jun 2023 - Wednesday 09:00 F 150 (2009), F 152 (2007), 1. patro, Ke Karlovu 5 32-KFKL doc. RNDr. Martin Diviš, CSc. 14 Jun 2023 00:00 14 Jun 2023 00:00
detail Z 0/8
Electricity and magnetism (NAFY002) exam summer 15 Jun 2023 - Thursday 09:00 C136, Kryopavilon, Troja 32-KFNT doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. 14 Jun 2023 12:00 14 Jun 2023 12:00
detail 0/3
Neutron and Synchrotron Radiation in Magnetic Materials (NFPL154) exam summer 15 Jun 2023 - Thursday 09:00 F 150 (2009), F 153 (2006), 1. patro, Ke Karlovu 5 32-KFKL RNDr. Milan Klicpera, Ph.D. 15 Jun 2023 00:00 15 Jun 2023 00:00
Další termíny zkoušek budou vypsány dle potřeby.
detail Z 6/8
Electricity and magnetism (NAFY002) exam summer 22 Jun 2023 - Thursday 09:00 C136, Kryopavilon, Troja 32-KFNT doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. 21 Jun 2023 12:00 21 Jun 2023 12:00
detail 0/10
Experimental Methods of Condensed Systems Physics II (NFPL146) exam summer 27 Jun 2023 - Tuesday 09:00 Ke Karlovu 5 F155KFM 32-KFM doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. 27 Jun 2023 00:00 27 Jun 2023 00:00 09 May 2023 00:00
detail Z 6/8
Electricity and magnetism (NAFY002) exam summer 29 Jun 2023 - Thursday 09:00 C136, Kryopavilon, Troja 32-KFNT doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. 28 Jun 2023 12:00 28 Jun 2023 12:00
Results 1-50 of 50 1 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html