Exam datesExam dates(version: 228)
Browse before 2023/2024 summer
   Login via CAS
all courses
Change order to code - title
Properties:
 
Export to calendar
export to excel
CapacityCourseTypeSemesterDateTimeBuildingRoomGuarantorTeacherCancel beforeRegistration untilRegistration from
detail 57/70
Introduction to Physical Geology (MG421P31) exam winter Dec 19, 2023 - Tuesday 16:30 Mineralogická posluchárna 31-420 prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. Dec 17, 2023, 11:59 PM Dec 17, 2023, 11:59 PM Nov 21, 2023, 12:00 AM
detail 57/70
Introduction to Physical Geology (MG421P47) exam winter Dec 19, 2023 - Tuesday 16:30 Mineralogická posluchárna 31-420 prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. Dec 17, 2023, 11:59 PM Dec 17, 2023, 11:59 PM Nov 21, 2023, 12:00 AM
detail 19/28
Paleobiology (MG422P40) exam winter Dec 22, 2023 - Friday 12:30 Albertov 6, Praha 2 VP 31-420 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Dec 19, 2023, 11:59 PM Dec 21, 2023, 11:59 PM

Písemný test v učebně, kde probíhaly přednášky.

detail 26/35
Laboratory course in physical geology I (MG421C21A) credit/colloquium winter Jan 04, 2024 - Thursday 12:20 Albertov 6, Praha 2 M 31-420 Mgr. Filip Tomek, Ph.D. Jan 03, 2024, 10:00 AM Jan 03, 2024, 10:00 AM Dec 21, 2023, 12:00 AM
detail 16/35
Laboratory course in physical geology I (MG421C21A) credit/colloquium winter Jan 04, 2024 - Thursday 13:00 Albertov 6, Praha 2 M 31-420 Mgr. Filip Tomek, Ph.D. Jan 02, 2024, 11:59 PM Jan 02, 2024, 11:59 PM Dec 21, 2023, 12:00 AM
detail 17/28
Paleobiology (MG422P40) exam winter Jan 05, 2024 - Friday 12:30 Albertov 6, Praha 2 VP 31-420 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Jan 02, 2024, 11:59 PM Jan 04, 2024, 11:59 PM

Písemný test v učebně, kde probíhaly přednášky.

detail 6/6
Historical and stratigraphical geology I (MG421P03A) exam winter Jan 08, 2024 - Monday 09:00 Albertov 6, Praha 2 G1 31-420 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Jan 05, 2024, 11:59 PM Jan 07, 2024, 11:59 PM
detail 6/6
Historical and Stratigraphical Geology (MG421P04G) exam winter Jan 08, 2024 - Monday 09:00 Albertov 6, Praha 2 G1 31-420 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Jan 05, 2024, 11:59 PM Jan 07, 2024, 11:59 PM
detail 4/20
Historical and Stratigraphical Geology (MG421P04G) credit/colloquium winter Jan 08, 2024 - Monday 13:00 Ústav geologie a paleontologie PřF UK 31-420 prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. Jan 07, 2024, 11:59 PM Jan 06, 2024, 11:59 PM Jan 03, 2024, 12:00 AM

Malé sbírky Chlupáčova muzea

detail 39/80
Physical geology I (MG421P00) exam winter Jan 10, 2024 - Wednesday 09:00 Albertov 6, Praha 2 VG 31-420 prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. Jan 08, 2024, 11:59 PM Jan 08, 2024, 11:59 PM
detail 39/80
Physical geology I (for teachers) (MG421P00U) exam winter Jan 10, 2024 - Wednesday 09:00 Albertov 6, Praha 2 VG 31-420 prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. Jan 08, 2024, 11:59 PM Jan 08, 2024, 11:59 PM
detail 1/8
Paleoecology (MG422P51) exam winter Jan 10, 2024 - Wednesday 10:00 Ústav geologie a paleontologie PřF UK 31-420 prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. Jan 08, 2024, 11:59 PM Jan 08, 2024, 11:59 PM Jan 03, 2024, 12:00 AM
detail 0/20
Palaeontology (MG422P01) exam winter Jan 11, 2024 - Thursday 09:30 Albertov 6, Praha 2 MP 31-420 prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. Jan 10, 2024, 11:59 PM Jan 10, 2024, 11:59 PM Jan 09, 2024, 12:00 AM

v případě volné Velké paleo, proběhne zkouška tam

v 9:30 písemný test, po jeho vyhodnocení následuje ústní zkouška

detail 0/20
Principles of paleobiology I (MG422P02) exam winter Jan 11, 2024 - Thursday 09:30 Albertov 6, Praha 2 MP 31-420 prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. Jan 10, 2024, 11:59 PM Jan 10, 2024, 11:59 PM Jan 09, 2024, 12:00 AM

v případě volné Velké paleo, proběhne zkouška tam

v 9:30 písemný test, po jeho vyhodnocení následuje ústní zkouška

detail 2/4
Historical and stratigraphical geology I (MG421P03A) exam winter Jan 11, 2024 - Thursday 12:00 Albertov 6, Praha 2 G1 31-420 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Jan 08, 2024, 11:59 PM Jan 10, 2024, 11:59 PM
detail 2/4
Historical and Stratigraphical Geology (MG421P04G) exam winter Jan 11, 2024 - Thursday 12:00 Albertov 6, Praha 2 G1 31-420 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Jan 08, 2024, 11:59 PM Jan 10, 2024, 11:59 PM
detail 4/6
Historical and stratigraphical geology I (MG421P03A) exam winter Jan 15, 2024 - Monday 09:00 Albertov 6, Praha 2 G1 31-420 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Jan 12, 2024, 11:59 PM Jan 14, 2024, 11:59 PM
detail 4/6
Historical and Stratigraphical Geology (MG421P04G) exam winter Jan 15, 2024 - Monday 09:00 Albertov 6, Praha 2 G1 31-420 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Jan 12, 2024, 11:59 PM Jan 14, 2024, 11:59 PM
detail 1/10
Essentials of paleoceanography (MG420P08) exam winter Jan 15, 2024 - Monday 12:00 P09C Mikroskopické praktikum 31-420 RNDr. Filip Scheiner, Ph.D. Jan 14, 2024, 11:59 PM Jan 15, 2024, 07:00 AM
detail 8/20
Historical and Stratigraphical Geology (MG421P04G) credit/colloquium winter Jan 15, 2024 - Monday 13:00 Ústav geologie a paleontologie PřF UK 31-420 prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. Jan 13, 2024, 11:59 PM Jan 13, 2024, 11:59 PM Jan 03, 2024, 12:00 AM

malé sbírky Chlupáčova muzea

detail 2/5
Regional Geology of the Czech Republic I (MG421P07) exam winter Jan 16, 2024 - Tuesday 09:00 Albertov 6, Praha 2 MP 31-420 doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. Jan 14, 2024, 11:59 PM Jan 14, 2024, 11:59 PM Dec 18, 2023, 12:00 AM

ústní zkouška

detail 1/5
Palaeontology of fossil Vertebrates (MG422P36) exam winter Jan 16, 2024 - Tuesday 10:00 Ústav geologie a paleontologie PřF UK 31-420 RNDr. Martin Mazuch, Ph.D. Jan 16, 2024, 09:59 AM Jan 16, 2024, 09:59 AM
detail 0/15
Palaeontology (MG422P01) credit/colloquium winter Jan 17, 2024 - Wednesday 09:30 Albertov 6, Praha 2 MP 31-420 prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc., DSc. Jan 16, 2024, 11:59 PM Jan 16, 2024, 11:59 PM Jan 05, 2024, 12:00 AM

Písemný test proběhne od 9.30

Po vyhodnocení písemného testu bude následovat ústní zkouška

detail 15/20
Palaeontology (MG422P01) exam winter Jan 17, 2024 - Wednesday 09:30 Malé sbírky 31-420 prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. Jan 15, 2024, 11:59 PM Jan 15, 2024, 11:59 PM Jan 09, 2024, 12:00 AM

v případě volné Velké paleo, proběhne zkouška tam

v 9:30 písemný test, po jeho vyhodnocení následuje ústní zkouška

detail 0/15
Principles of paleobiology I (MG422P02) credit/colloquium winter Jan 17, 2024 - Wednesday 09:30 Albertov 6, Praha 2 MP 31-420 prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc., DSc. Jan 16, 2024, 11:59 PM Jan 16, 2024, 11:59 PM Jan 05, 2024, 12:00 AM

Písemný test proběhne od 9.30

Po vyhodnocení písemného testu bude následovat ústní zkouška

detail 15/20
Principles of paleobiology I (MG422P02) exam winter Jan 17, 2024 - Wednesday 09:30 Malé sbírky 31-420 prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. Jan 15, 2024, 11:59 PM Jan 15, 2024, 11:59 PM Jan 09, 2024, 12:00 AM

v případě volné Velké paleo, proběhne zkouška tam

v 9:30 písemný test, po jeho vyhodnocení následuje ústní zkouška

detail 1/8
Paleoecology (MG422P51) exam winter Jan 17, 2024 - Wednesday 10:00 Ústav geologie a paleontologie PřF UK 31-420 prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. Jan 15, 2024, 11:59 PM Jan 15, 2024, 11:59 PM Jan 03, 2024, 12:00 AM
detail 17/28
Paleobiology (MG422P40) exam winter Jan 18, 2024 - Thursday 09:00 Albertov 6, Praha 2 VP 31-420 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Jan 15, 2024, 11:59 PM Jan 17, 2024, 11:59 PM

Písemný test v učebně, kde probíhaly přednášky.

detail 6/10
Geobiology I. (MG420P02) exam winter Jan 18, 2024 - Thursday 10:00 Albertov 6, Praha 2 MS 31-420 prof. RNDr. Katarína Holcová, CSc. Jan 17, 2024, 11:59 PM Jan 16, 2024, 11:59 PM
detail 1/4
Historical and stratigraphical geology I (MG421P03A) exam winter Jan 18, 2024 - Thursday 12:00 Albertov 6, Praha 2 G1 31-420 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Jan 15, 2024, 11:59 PM Jan 17, 2024, 11:59 PM
detail 1/4
Historical and Stratigraphical Geology (MG421P04G) exam winter Jan 18, 2024 - Thursday 12:00 Albertov 6, Praha 2 G1 31-420 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Jan 15, 2024, 11:59 PM Jan 17, 2024, 11:59 PM
detail 24/80
Physical geology I (MG421P00) exam winter Jan 22, 2024 - Monday 09:00 Albertov 6, Praha 2 VG 31-420 prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. Jan 20, 2024, 11:59 PM Jan 20, 2024, 11:59 PM
detail 24/80
Physical geology I (for teachers) (MG421P00U) exam winter Jan 22, 2024 - Monday 09:00 Albertov 6, Praha 2 VG 31-420 prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. Jan 20, 2024, 11:59 PM Jan 20, 2024, 11:59 PM
detail 6/6
Historical and stratigraphical geology I (MG421P03A) exam winter Jan 22, 2024 - Monday 09:00 Albertov 6, Praha 2 G1 31-420 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Jan 19, 2024, 11:59 PM Jan 21, 2024, 11:59 PM
detail 6/6
Historical and Stratigraphical Geology (MG421P04G) exam winter Jan 22, 2024 - Monday 09:00 Albertov 6, Praha 2 G1 31-420 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Jan 19, 2024, 11:59 PM Jan 21, 2024, 11:59 PM
detail 12/35
Laboratory course in physical geology I (MG421C21A) credit/colloquium winter Jan 22, 2024 - Monday 10:00 Albertov 6, Praha 2 VP 31-420 Mgr. Filip Tomek, Ph.D. Jan 21, 2024, 12:00 PM Jan 21, 2024, 12:00 PM Jan 06, 2024, 12:00 AM

10:00 - 10:40 bude zápočtový test

10:45 - 11:30 bude náhradní termín testu poznávání hornin

detail 2/10
Essentials of paleoceanography (MG420P08) exam winter Jan 22, 2024 - Monday 12:00 P09C Mikroskopické praktikum 31-420 RNDr. Filip Scheiner, Ph.D. Jan 21, 2024, 11:59 PM Jan 21, 2024, 11:59 PM
detail 1/20
Historical and Stratigraphical Geology (MG421P04G) credit/colloquium winter Jan 22, 2024 - Monday 13:00 Ústav geologie a paleontologie PřF UK 31-420 prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. Jan 20, 2024, 11:59 PM Jan 20, 2024, 11:59 PM Jan 03, 2024, 12:00 AM

malé sbírky Chlupáčova muzea

detail 2/8
Paleoecology (MG422P51) exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 10:00 Ústav geologie a paleontologie PřF UK 31-420 prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. Jan 21, 2024, 11:59 PM Jan 21, 2024, 11:59 PM Jan 03, 2024, 12:00 AM
detail 4/4
Historical and stratigraphical geology I (MG421P03A) exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 12:30 Albertov 6, Praha 2 G1 31-420 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Jan 20, 2024, 11:59 PM Jan 22, 2024, 11:59 PM
detail 4/4
Historical and Stratigraphical Geology (MG421P04G) exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 12:30 Albertov 6, Praha 2 G1 31-420 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Jan 20, 2024, 11:59 PM Jan 22, 2024, 11:59 PM
detail 12/30
Introduction to Physical Geology (MG421P31) exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 15:30 Albertov 6, Praha 2 M 31-420 prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. Jan 21, 2024, 11:59 PM Jan 21, 2024, 11:59 PM
detail 12/30
Introduction to Physical Geology (MG421P47) exam winter Jan 23, 2024 - Tuesday 15:30 Albertov 6, Praha 2 M 31-420 prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. Jan 21, 2024, 11:59 PM Jan 21, 2024, 11:59 PM
detail 10/20
Palaeontology (MG422P01) exam winter Jan 25, 2024 - Thursday 09:30 Albertov 6, Praha 2 VP 31-420 prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. Jan 23, 2024, 11:59 PM Jan 23, 2024, 11:59 PM

po vyhodnocení testu následuje ústní zkouška

detail 10/20
Principles of paleobiology I (MG422P02) exam winter Jan 25, 2024 - Thursday 09:30 Albertov 6, Praha 2 VP 31-420 prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. Jan 23, 2024, 11:59 PM Jan 23, 2024, 11:59 PM

po vyhodnocení testu následuje ústní zkouška

detail 14/80
Physical geology I (MG421P00) exam winter Jan 29, 2024 - Monday 09:00 Albertov 6, Praha 2 VG 31-420 prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. Jan 27, 2024, 11:59 PM Jan 27, 2024, 11:59 PM
detail 14/80
Physical geology I (for teachers) (MG421P00U) exam winter Jan 29, 2024 - Monday 09:00 Albertov 6, Praha 2 VG 31-420 prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. Jan 27, 2024, 11:59 PM Jan 27, 2024, 11:59 PM
detail 5/6
Historical and stratigraphical geology I (MG421P03A) exam winter Jan 29, 2024 - Monday 09:00 Albertov 6, Praha 2 G1 31-420 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Jan 26, 2024, 11:59 PM Jan 28, 2024, 11:59 PM
detail 5/6
Historical and Stratigraphical Geology (MG421P04G) exam winter Jan 29, 2024 - Monday 09:00 Albertov 6, Praha 2 G1 31-420 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Jan 26, 2024, 11:59 PM Jan 28, 2024, 11:59 PM
detail 3/35
Laboratory course in physical geology I (MG421C21A) credit/colloquium winter Jan 29, 2024 - Monday 11:00 Albertov 6, Praha 2 VP 31-420 Mgr. Filip Tomek, Ph.D. Jan 27, 2024, 11:59 PM Jan 27, 2024, 11:59 PM Jan 23, 2024, 12:00 AM
Results 1-50 of 178 1 2 3 4 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html