Exam datesExam dates(version: 230)
Browse before 2023/2024 summer
   Login via CAS
all courses
Change order to code - title
Properties:
 
Export to calendar
export to excel
CapacityCourseTypeSemesterDateTimeBuildingRoomGuarantorTeacherCancel beforeRegistration untilRegistration from
detail 12/12
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam summer Nov 06, 2023 - Monday 13:30 3FM - Building B č. 312, ve druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Nov 03, 2023, 12:01 AM Nov 04, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 12/12
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam winter Nov 06, 2023 - Monday 13:30 3FM - Building B č. 312, ve druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Nov 03, 2023, 12:01 AM Nov 04, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 12/12
Medical Psychology and communication (C5VL010) exam summer Nov 06, 2023 - Monday 13:30 3FM - Building B č. 312, ve druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Nov 03, 2023, 12:01 AM Nov 04, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 12/12
Medical Psychology and communication (C5VL010) exam winter Nov 06, 2023 - Monday 13:30 3FM - Building B č. 312, ve druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Nov 03, 2023, 12:01 AM Nov 04, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 3/5
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam summer Nov 07, 2023 - Tuesday 15:30 3FM - Building B 312, ve druhém patře, kde jsou učebny 12-PCHI MUDr. Adam Houska Nov 04, 2023, 12:01 AM Nov 05, 2023, 11:59 PM Oct 23, 2023, 08:00 PM
detail 3/5
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam winter Nov 07, 2023 - Tuesday 15:30 3FM - Building B 312, ve druhém patře, kde jsou učebny 12-PCHI MUDr. Adam Houska Nov 04, 2023, 12:01 AM Nov 05, 2023, 11:59 PM Oct 23, 2023, 08:00 PM
detail 8/8
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam winter Nov 08, 2023 - Wednesday 13:30 3FM - Building B Budova B, Oddělení lékařské psychologie 201 12-PCHI Mgr. Karolína Vlčková, Ph.D. Nov 05, 2023, 12:01 AM Nov 06, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 8/8
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam summer Nov 08, 2023 - Wednesday 13:30 3FM - Building B Budova B, Oddělení lékařské psychologie 201 12-PCHI Mgr. Karolína Vlčková, Ph.D. Nov 05, 2023, 12:01 AM Nov 06, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 1/6
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam winter Nov 08, 2023 - Wednesday 14:00 3FM - Building B Oddělení lék. psychologie, 1. patro, místnosti 201 a 202 12-PCHI prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. Nov 05, 2023, 12:01 AM Nov 06, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 1/6
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam summer Nov 08, 2023 - Wednesday 14:00 3FM - Building B Oddělení lék. psychologie, 1. patro, místnosti 201 a 202 12-PCHI prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. Nov 05, 2023, 12:01 AM Nov 06, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 5/5
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam summer Nov 13, 2023 - Monday 15:00 3FM - Building B 312, ve druhém patře, kde jsou učebny 12-PCHI MUDr. Adam Houska Nov 10, 2023, 12:01 AM Nov 11, 2023, 11:59 PM Oct 23, 2023, 08:00 PM
detail 5/5
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam winter Nov 13, 2023 - Monday 15:00 3FM - Building B 312, ve druhém patře, kde jsou učebny 12-PCHI MUDr. Adam Houska Nov 10, 2023, 12:01 AM Nov 11, 2023, 11:59 PM Oct 23, 2023, 08:00 PM
detail 9/9
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam winter Nov 14, 2023 - Tuesday 14:00 3FM - Building B Oddělení lék. psychologie, 1. patro, místnosti 201 a 202 12-PCHI prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. Nov 11, 2023, 12:01 AM Nov 12, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 9/9
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam summer Nov 14, 2023 - Tuesday 14:00 3FM - Building B Oddělení lék. psychologie, 1. patro, místnosti 201 a 202 12-PCHI prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. Nov 11, 2023, 12:01 AM Nov 12, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 6/6
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam winter Nov 15, 2023 - Wednesday 14:00 3FM - Building B Oddělení lék. psychologie, 1. patro, místnosti 201 a 202 12-PCHI prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. Nov 12, 2023, 12:01 AM Nov 13, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 6/6
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam summer Nov 15, 2023 - Wednesday 14:00 3FM - Building B Oddělení lék. psychologie, 1. patro, místnosti 201 a 202 12-PCHI prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. Nov 12, 2023, 12:01 AM Nov 13, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail S 8/12
Neurobehavioral sciences II. (CVSE5P0059) exam winter Tue Nov 21, 2023 - Nov 21, 2023 08:30 3FM - Building A zasedačka pana děkana 12-PCHI Nov 16, 2023, 12:01 AM Nov 16, 2023, 11:59 PM Oct 24, 2023, 08:00 PM
SRZ: logbook a doklad totožnosti (ISIC, OP, index, pas), Pozor: nově zkoušená společná otázka S23
detail S 8/12
Neurobehavioral sciences II. (CVSE5P0059) exam summer Tue Nov 21, 2023 - Nov 21, 2023 08:30 3FM - Building A zasedačka pana děkana 12-PCHI Nov 16, 2023, 12:01 AM Nov 16, 2023, 11:59 PM Oct 24, 2023, 08:00 PM
SRZ: logbook a doklad totožnosti (ISIC, OP, index, pas), Pozor: nově zkoušená společná otázka S23
detail 8/8
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam summer Nov 21, 2023 - Tuesday 15:00 3FM - Building B č. 312, v druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Nov 18, 2023, 12:01 AM Nov 19, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 8/8
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam winter Nov 21, 2023 - Tuesday 15:00 3FM - Building B č. 312, v druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Nov 18, 2023, 12:01 AM Nov 19, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 8/8
Medical Psychology and communication (C5VL010) exam summer Nov 21, 2023 - Tuesday 15:00 3FM - Building B č. 312, v druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Nov 18, 2023, 12:01 AM Nov 19, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 8/8
Medical Psychology and communication (C5VL010) exam winter Nov 21, 2023 - Tuesday 15:00 3FM - Building B č. 312, v druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Nov 18, 2023, 12:01 AM Nov 19, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 10/10
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam winter Nov 23, 2023 - Thursday 13:30 3FM - Building B č. 312, v druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Nov 20, 2023, 12:01 AM Nov 21, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 10/10
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam summer Nov 23, 2023 - Thursday 13:30 3FM - Building B č. 312, v druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Nov 20, 2023, 12:01 AM Nov 21, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 10/10
Medical Psychology and communication (C5VL010) exam winter Nov 23, 2023 - Thursday 13:30 3FM - Building B č. 312, v druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Nov 20, 2023, 12:01 AM Nov 21, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 10/10
Medical Psychology and communication (C5VL010) exam summer Nov 23, 2023 - Thursday 13:30 3FM - Building B č. 312, v druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Nov 20, 2023, 12:01 AM Nov 21, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 5/6
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam winter Nov 29, 2023 - Wednesday 14:00 3FM - Building B Oddělení lék. psychologie, 1. patro, místnosti 201 a 202 12-PCHI prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. Nov 26, 2023, 12:01 AM Nov 27, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 5/6
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam summer Nov 29, 2023 - Wednesday 14:00 3FM - Building B Oddělení lék. psychologie, 1. patro, místnosti 201 a 202 12-PCHI prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. Nov 26, 2023, 12:01 AM Nov 27, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 6/6
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam summer Dec 01, 2023 - Friday 14:00 3FM - Building B Oddělení lék. psychologie, 1. patro, místnosti 201 a 202 12-PCHI prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. Nov 28, 2023, 12:01 AM Nov 29, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 6/6
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam winter Dec 01, 2023 - Friday 14:00 3FM - Building B Oddělení lék. psychologie, 1. patro, místnosti 201 a 202 12-PCHI prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. Nov 28, 2023, 12:01 AM Nov 29, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 5/6
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam summer Dec 04, 2023 - Monday 14:00 3FM - Building B Oddělení lék. psychologie, 1. patro, místnosti 201 a 202 12-PCHI prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. Dec 01, 2023, 12:01 AM Dec 02, 2023, 11:59 PM Oct 17, 2023, 08:00 PM
detail 5/6
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam winter Dec 04, 2023 - Monday 14:00 3FM - Building B Oddělení lék. psychologie, 1. patro, místnosti 201 a 202 12-PCHI prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. Dec 01, 2023, 12:01 AM Dec 02, 2023, 11:59 PM Oct 17, 2023, 08:00 PM
detail 10/10
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam winter Dec 05, 2023 - Tuesday 14:30 3FM - Building B č. 312, v druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Dec 02, 2023, 12:01 AM Dec 03, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 10/10
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam summer Dec 05, 2023 - Tuesday 14:30 3FM - Building B č. 312, v druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Dec 02, 2023, 12:01 AM Dec 03, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 10/10
Medical Psychology and communication (C5VL010) exam winter Dec 05, 2023 - Tuesday 14:30 3FM - Building B č. 312, v druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Dec 02, 2023, 12:01 AM Dec 03, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 10/10
Medical Psychology and communication (C5VL010) exam summer Dec 05, 2023 - Tuesday 14:30 3FM - Building B č. 312, v druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Dec 02, 2023, 12:01 AM Dec 03, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 5/5
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam winter Dec 07, 2023 - Thursday 15:30 3FM - Building B 312, ve druhém patře, kde jsou učebny 12-PCHI MUDr. Adam Houska Dec 04, 2023, 12:01 AM Dec 05, 2023, 11:59 PM Oct 23, 2023, 08:00 PM
detail 5/5
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam summer Dec 07, 2023 - Thursday 15:30 3FM - Building B 312, ve druhém patře, kde jsou učebny 12-PCHI MUDr. Adam Houska Dec 04, 2023, 12:01 AM Dec 05, 2023, 11:59 PM Oct 23, 2023, 08:00 PM
detail 8/8
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam summer Dec 08, 2023 - Friday 14:00 3FM - Building B Budova B, Oddělení lékařské psychologie 201 12-PCHI Mgr. Karolína Vlčková, Ph.D. Dec 05, 2023, 12:01 AM Dec 06, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 8/8
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam winter Dec 08, 2023 - Friday 14:00 3FM - Building B Budova B, Oddělení lékařské psychologie 201 12-PCHI Mgr. Karolína Vlčková, Ph.D. Dec 05, 2023, 12:01 AM Dec 06, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 6/6
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam winter Dec 11, 2023 - Monday 14:00 3FM - Building B Oddělení lék. psychologie, 1. patro, místnosti 201 a 202 12-PCHI prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. Dec 08, 2023, 12:01 AM Dec 09, 2023, 11:59 PM Oct 23, 2023, 08:00 PM
detail 6/6
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam summer Dec 11, 2023 - Monday 14:00 3FM - Building B Oddělení lék. psychologie, 1. patro, místnosti 201 a 202 12-PCHI prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. Dec 08, 2023, 12:01 AM Dec 09, 2023, 11:59 PM Oct 23, 2023, 08:00 PM
detail 80/80
Neurobehavioral Sciences I. (CVSE4P0028) exam summer Dec 12, 2023 - Tuesday 08:30 NIHM Klecany Höschlova posluchárna 12-PCHI doc. MUDr. Monika Klírová, Ph.D. Dec 07, 2023, 12:01 AM Dec 07, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
studenti musí mít složenou zkoušku z Obecné patologie a patofyziologie z 3. ročníku
detail 80/80
Neurobehavioral Sciences I. (CVSE4P0028) exam winter Dec 12, 2023 - Tuesday 08:30 NIHM Klecany Höschlova posluchárna 12-PCHI doc. MUDr. Monika Klírová, Ph.D. Dec 07, 2023, 12:01 AM Dec 07, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
studenti musí mít složenou zkoušku z Obecné patologie a patofyziologie z 3. ročníku
detail S 29/30
Neurobehavioral sciences II. (CVSE5P0059) exam summer Tue Dec 12, 2023 - Dec 12, 2023 08:30 NIHM Klecany zasedačka 401.46 a zasedačka 401.56 12-PCHI Dec 07, 2023, 12:01 AM Dec 07, 2023, 11:59 PM Nov 13, 2023, 08:00 PM
SRZ: logbook a doklad totožnosti (ISIC, OP, index, pas), Pozor: nově zkoušená společná otázka S23
detail S 29/30
Neurobehavioral sciences II. (CVSE5P0059) exam winter Tue Dec 12, 2023 - Dec 12, 2023 08:30 NIHM Klecany zasedačka 401.46 a zasedačka 401.56 12-PCHI Dec 07, 2023, 12:01 AM Dec 07, 2023, 11:59 PM Nov 13, 2023, 08:00 PM
SRZ: logbook a doklad totožnosti (ISIC, OP, index, pas), Pozor: nově zkoušená společná otázka S23
detail 8/8
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam winter Dec 14, 2023 - Thursday 14:30 3FM - Building B č. 312, v druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Dec 11, 2023, 12:01 AM Dec 12, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 8/8
Medical Psychology and communication (CVSE5P0070) exam summer Dec 14, 2023 - Thursday 14:30 3FM - Building B č. 312, v druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Dec 11, 2023, 12:01 AM Dec 12, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 8/8
Medical Psychology and communication (C5VL010) exam winter Dec 14, 2023 - Thursday 14:30 3FM - Building B č. 312, v druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Dec 11, 2023, 12:01 AM Dec 12, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
detail 8/8
Medical Psychology and communication (C5VL010) exam summer Dec 14, 2023 - Thursday 14:30 3FM - Building B č. 312, v druhém patře kde jsou učebny 12-PCHI PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Dec 11, 2023, 12:01 AM Dec 12, 2023, 11:59 PM Oct 16, 2023, 08:00 PM
Results 1-50 of 188 1 2 3 4 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html