Exam datesExam dates(version: 227)
Browse before 2023/2024 summer
   Login via CAS
Examination details
Faculty :Faculty of Science
Guarantor :Department of Zoology (31-170)
Date :Apr 29, 2024 - Monday
Time :09:10
End :Apr 29, 2024, 12:00 AM
Cancel before :Apr 27, 2024, 11:59 PM
Registration until :Apr 27, 2024, 11:59 PM
Capacity :14
Number of registered :10
Note :

Praktikum v Zoo Praha.

Information :Sejdeme se v 9:10 před hlavním vstupem do zoo, zakoupíme si vstupenky a vejdeme dovnitř. Tam začneme krátkým úvodním slovem – mimo jiné si řekneme, co je vaším úkolem, na co se při pozorování zvířat zaměřit a jak jejich chování správně interpretovat. Následně se rozdělíte do dvojic a každá dvojice si vybere zpravidla dva zvířecí druhy, které bude během dopoledne pozorovat. Brzy odpoledne se pak všichni opět sejdeme a postupně obejdeme všechna pozorovaná zvířata, a ti, kteří zvíře dopoledne pozorovali, poreferují ostatním, co viděli. Večer se vás pak volně přeptáme na pár věcí, abychom viděli, co jste zapamatovali. Exkurze je celodenní, končíme obvykle kolem 6 hodiny večer. Vzhledem k povaze exkurze nemá smysl pořádat cvičení pro příliš malý počet studentů (neprošla by se téměř žádná zvířata), uskuteční se tedy pouze termíny, na které zůstane přihlášeno aspoň 5 studentů.
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
MB170P107 FS Ethology and sociobiology 2023/2024 summer C

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html