Exam datesExam dates(version: 230)
Browse before 2023/2024 summer
   Login via CAS
Examination details
  • SFE
Faculty :Faculty of Science
Guarantor :Student Affairs Division (31-640)
Date :Jun 01, 2024 - Saturday
Time :The state examination takes place in this period of time. The exact date will be announced.
End :Jun 14, 2024, 12:00 AM
Registration from :Mar 01, 2024, 12:01 AM
Cancel before :May 17, 2024, 11:59 PM
Registration until :May 17, 2024, 11:59 PM
Capacity :300
Number of registered :6
Note :

N-FYCH Fyzikální chemie, všechny specializace

Information :

1)   Pokud zamýšlíte v tomto období konat SZ či obhajobu, nezapomeňte se přihlásit k jednotlivým částem, které chcete konat. Pořadí částí SZ a zda je nutné konat všechny části najednou, je uvedeno v příloze 1 Pravidel pro organizaci studia na PřF UK.


2)   Splnit studijní povinnosti k jednotlivým částem SZ je třeba splnit do 27.5.2024 (včetně). Jejich kontrolu si proveďte včas – vizte návod na kontrolu "všechny kontroly SZ".


3)   Práce se odevzdává pouze elektronicky v SIS. Práci lze odevzdat (tlačítko ODEVZDAT) až poté, kdy automatická kontrola vyhodnotí, že práce je ve správném formátu PDF/A. Nahrávání práce do SIS nenechávejte na poslední chvíli! Po nahrání práce proběhne kontrola formátu PDF/A, která může trvat i několik hodin. Její výsledek lze zjistit po obnovení stránky (klávesa F5).


4)   Práci musíte nahrát a odevzdat nejpozději: do 17.5.2024 do 12:00 hod. SIS se v uvedenou hodinu uzavře. Termín pro odevzdání práce je nepřekročitelný. Žádostem o dodatečné odevzdání práce (např. z technických důvodů) se nevyhovuje. 


5)   Žádost o odložení lhůty zveřejnění práce nebo její části podává v SIS vedoucí práce. Neschválená žádost nebrání odevzdání práce v SIS! 


6)   V případě, že student práci neodevzdal včas, nebo se včas nepřihlásil k obhajobě, může se k obhajobě přihlásit až v následujícím termínu SZ. Prodloužení délky studia či poplatková povinnost nejsou důvody pro prodloužení termínu pro odevzdání práce či k dodatečnému přihlášení k obhajobě práce.


7)   Všechny důležité informace jsou uvedeny v editaci práce a na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/navody

 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
MDIPL003 FS Diploma thesis 2023/2024 summer Ex
MSZCN050 FS Physical Chemistry 2023/2024 summer Ex
MSZCN051 FS Physical Chemistry - Biophysical Chemistry 2023/2024 summer Ex
MSZCN052 FS Physical Chemistry - Modelling of Chemical Properties of Nanostructures and Biostructures 2023/2024 summer Ex

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html