Exam datesExam dates(version: 227)
Browse before 2023/2024 summer
   Login via CAS
Examination details
Faculty :Faculty of Education
Guarantor :Katedra pedagogiky (41-KPG)
Date :Jan 08, 2024 - Monday
Time :14:00
End :Jan 08, 2024, 12:00 AM
Cancel before :Jan 07, 2024, 11:59 PM
Registration until :Jan 07, 2024, 11:59 PM
Teacher :Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Capacity :400
Number of registered :207
Information :Test je online v prostředí moodle 3: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=569

Klíč k zápisu pro prezenční formu studia: zakladydidaktiky23-PS
Klíč k zápisu pro kombinovanou formu studia: zakladydidaktiky23-KS

Před konáním testu vyplníte v moodle čestné prohlášení. Prohlášení je dostupné již nyní https://dl3.cuni.cz/mod/quiz/view.php?id=28002

První kolo testu bude dostupné přesně v hodinu a minutu termínu zkoušky, časový limit je 30 minut. Druhé kolo se otevře 30 minut po zahájení zkoušky, časový limit je také 30 minut.
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
OKBQ2P118A FE Foundations of General Didactics 2023/2024 winter Ex
OKBZ0P105A FE Foundations of General Didactics 2023/2024 winter Ex
OKBZ1P003A FE Foundations of Didactics 2023/2024 winter Ex
OPBZ0P105A FE Foundations of General Didactics 2023/2024 winter Ex
OPBZ1P003A FE Foundations of Didactics 2023/2024 winter Ex

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html