Exam datesExam dates(version: 227)
Browse before 2023/2024 summer
   Login via CAS
Examination details
Faculty :Faculty of Humanities
Guarantor :Department of Sociology (24-KS)
Date :Feb 02, 2024 - Friday
Time :18:00
End :Feb 02, 2024, 12:00 AM
Cancel before :Jan 30, 2024, 11:59 PM
Registration until :Jan 31, 2024, 12:00 PM
Teacher :doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Capacity :3
Number of registered :2
Note :E-mailem vám dám vědět den předem, kdy přesně se máte připojit. Link je níže.
Information :Připojte se na online schůzku v daném čase, který vám e-mailem oznámím den předem. Tj. půjde o upřesnění, zda 18:00, 18:20, 18:40, podle počtu přihlášených (a neodhlášených) studentů na termín. Rozestupy jsou 20 minut. Pokud by před vámi ještě byl zkoušen jiný student, tak prosím počkejte.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTcxYmRjYjktMGVmZS00MWNiLWE5ZTEtOWNmMGY3OTYyZDU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22960a92e6-71f1-418b-8d0c-4a77e38028c0%22%7d
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
YMN11FID FH Philantropy a Volunteering 2023/2024 winter Ex

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html