Exam datesExam dates(version: 230)
Browse before 2023/2024 summer
   Login via CAS
Examination details
Faculty :Faculty of Science
Guarantor :Department of Botany (31-120)
Date :Jun 13, 2024 - Thursday
Time :09:30
End :Jun 13, 2024, 12:00 AM
Registration from :May 12, 2024, 12:00 AM
Cancel before :Jun 11, 2024, 11:59 PM
Registration until :Jun 11, 2024, 11:59 PM
Room :Katedra botaniky PřF UK
Teacher :Mgr. Marek Slovák, Ph.D.
Capacity :10
Number of registered :3
Information :Skúška sa bude konať ústnou formou. Bude obsahovať učivo zo všetkých 12 prednášok. Na vyskúšanie jedného študenta treba počítať cca 30 min. Z tohto dôvodu nemusia byť všetci študenti prítomní v momente začiatku skúšky a stačí ak budú prichádzať postupne, avšak je nutné dodržať kontinualitu skúšobného procesu. Poradie ako budem skúšať neurčujem na tom sa študenti môžu dohodnút medzi sebou. 
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
MB120P72 FS Phylogeny and morphology of vascular plants (for biology teachers) 2023/2024 summer Ex
MB120P43B FS Botany - a special course for environmental students 2023/2024 summer Ex
MB120P176 FS Evolution, systematics and morphology of vascular plants (for biology teachers) 2023/2024 summer Ex

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html