Invitations for state exams and defencesInvitations for state exams and defences(version: 148)
 
   Login via CAS

Final examinations

Date:26.03.2024 09:00
Department:Department of Social Geography and Regional Development
Room:Albertov 6, Praha 2, PřF UK, zasedací místnost č. dv. 327, distanční připojení: meet.google.com/nuz-guvm-zaf
Committee:Chair:prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Members:prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
doc. RNDr. Kvetoslava Matlovičová, Ph.D.
Parts of SE:MSZXZ003 - Regional and Political Geography
Students:
Tereza Kubištová09:00MSZXZ003 (Topics: Teoreticko-metodologická rozprava disertace, Regionální a politická geografie)

Show invitation in PDF
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html