Invitations for state exams and defencesInvitations for state exams and defences(version: 148)
 
   Login via CAS

Final examinations

Date:27.03.2024 09:30
Department:Institute for Environmental Studies
Room:Benátská 2, Praha 2, PřF UK, Knihovna Ústavu pro životní prostředí, přízemí
Committee:Chair:prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Members:prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
doc. Ing. Peter Surový, Ph.D.
doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Parts of SE:MSZXB018 - Environmental Sciences
Students:
Ing. Vítězslav Moudrý, Ph.D.MSZXB018

Show invitation in PDF
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html