File managerFile manager(version: 74)
 
   Login via CAS
Teacher Department
Department of Quality of Education and Accreditations (00-OKVA)
   Kamila Klabalová 00-OKVA
   RNDr. Jan Placht 00-OKVA
   Mgr. Vojtěch Tomášek 00-OKVA
Student Affairs Office (00-OSZS)
   Mgr. Kristýna Biláková 00-OSZS
   Mgr. Simona Ćwierzová 00-OSZS
   Mgr. Vít Engelthaler 00-OSZS
   Mgr. Helena Houšková 00-OSZS
   JUDr. Eva Kášová, Ph.D. 00-OSZS
   Mgr. Barbora Marusičová 00-OSZS
   Bc. Tomáš Odcházel, DiS. 00-OSZS
   Eva Semerádová 00-OSZS
   Bc. Edita Sobotková Šilerová 00-OSZS
   Mgr. Alena Vlasáková, DiS. 00-OSZS
Rector's office of Charles University (00-RUK)
   Mgr. Jiří Chvátal 00-RUK
   JUDr. Eva Šarapatková 00-RUK
Charles University Computer Centre (00-UVT)
   Bc. Magdalena Foffová 00-UVT
   Mgr. Jiří Kolář 00-UVT
   Martin Skála 00-UVT
   Ústav výpočetní techniky 00-UVT
nezařazení_neaktivní (11-00000)
   doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. 11-00000
   Mgr. Jaroslava Beranová 11-00000
   PaedDr. Jana Doležalová 11-00000
   Beatrix Kuchtiaková 11-00000
   MUDr. Sergiu Leahomschi 11-00000
   MUDr. Oldřich Louthan 11-00000
   Zita Maláková 11-00000
   Mgr. Štěpánka Melčáková 11-00000
   Mgr. Lucie Procházková 11-00000
   Mgr. Dana Svobodová 11-00000
Faculty of Physical Education and Sport (11-00011)
   prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 11-00011
   PhDr. Klára Daďová, Ph.D. 11-00011
   prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. 11-00011
   Mgr. Renata Konopková, Ph.D. 11-00011
   PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. 11-00011
2nd Faculty of Medicine (11-00012)
   doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. 11-00012
   doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. 11-00012
   prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA 11-00012
   prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. 11-00012
   prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 11-00012
   doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. 11-00012
   doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D. 11-00012
   doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. 11-00012
   prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. 11-00012
Faculty of Science (11-00014)
   prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 11-00014
   Mgr. Pavel Doležal, Ph.D. 11-00014
   RNDr. Karel Drbal, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 11-00014
   Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. 11-00014
   prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc. 11-00014
   doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 11-00014
   RNDr. Martin Kašný, Ph.D. 11-00014
   RNDr. Marie Kočová, CSc. 11-00014
   Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 11-00014
   doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 11-00014
   prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. 11-00014
   RNDr. Martin Převorovský, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. František Půta, CSc. 11-00014
   prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. 11-00014
   doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. 11-00014
   prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, DrSc. 11-00014
Institute for Clinical and Experimental Medicine (11-00020)
   prof. MUDr. Luděk Červenka, MBA, CSc. 11-00020
   MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D. 11-00020
   RNDr. Jan Kovář, CSc. 11-00020
   MUDr. Jan Kříž, Ph.D. 11-00020
   MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D. 11-00020
   doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. 11-00020
   prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. 11-00020
   prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 11-00020
   prof. MUDr. František Saudek, DrSc. 11-00020
   doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D. 11-00020
   MUDr. Pavel Trunečka, CSc. 11-00020
   MUDr. Pavel Trunečka, CSc. 11-00020
Faculty of Medicine in Plzen (11-00035)
   Ing. Václav Babuška, Ph.D. 11-00035
   prof. MUDr. Radim Černý, CSc. 11-00035
   doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D. 11-00035
   MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. 11-00035
   doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. 11-00035
Third Faculty of Medicine (11-00037)
   prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 11-00037
   doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc. 11-00037
   prof. MUDr. Marie Černá, DrSc. 11-00037
   doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. 11-00037
   prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. 11-00037
   prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D. 11-00037
   prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. 11-00037
   prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. 11-00037
   prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. 11-00037
   doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. 11-00037
   doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. 11-00037
   doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D. 11-00037
   doc. MUDr. Petr Zach, CSc. 11-00037
Charles University Faculty of Medicine in Hradec Kralove (11-00038)
   prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 11-00038
   doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. 11-00038
   doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. 11-00038
Czech Academy of Sciences (11-00048)
   RNDr. Ladislav Anděra, CSc. 11-00048
   RNDr. Mgr. Veronika Benson, Ph.D. 11-00048
   prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. 11-00048
   prof. doc. MUDr. Jiří Forejt, CSc., DrSc. 11-00048
   Ing. Jiří Hašek, CSc. 11-00048
   Mgr. Martin Horn, CSc. 11-00048
   RNDr. Petr Ježek, DrSc. 11-00048
   RNDr. Jiří Jiráček, CSc. 11-00048
   RNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D. 11-00048
   RNDr. Karel Koberna, CSc. 11-00048
   doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 11-00048
   RNDr. Milan Kožíšek, Ph.D. 11-00048
   Mgr. Vítězslav Kříž, Ph.D. 11-00048
   MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D. 11-00048
   Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D. 11-00048
   RNDr. Lenka Maletínská, CSc. 11-00048
   doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. 11-00048
   RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D. 11-00048
   doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. 11-00048
   doc. MUDr. Miroslav Peterka, CSc., DSc. 11-00048
   RNDr. Mgr. Petra Procházková, Ph.D. 11-00048
   doc. Ing. Bohdan Schneider, CSc. 11-00048
   Ing. Kvido Stříšovský, Ph.D. 11-00048
   prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. 11-00048
   doc. RNDr. Petr Svoboda, Ph.D., DrSc. 11-00048
   prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. 11-00048
   RNDr. Pavel Šácha, Ph.D. 11-00048
   RNDr. Viktorie Vlachová, Ph.D., DrSc. 11-00048
   RNDr. Mgr. Marek Vrbacký, Ph.D. 11-00048
   Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. 11-00048
University Hospital in Pilsen (11-00082)
   doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. 11-00082
   prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. 11-00082
other external workplaces (11-00099)
   Meritxell Alberich-Jorda, M.Sc., Ph.D. 11-00099
   prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA 11-00099
   doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 11-00099
   MUDr. Robert Bartoš, Ph.D. 11-00099
   doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc. 11-00099
   prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 11-00099
   doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. 11-00099
   doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. 11-00099
   prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 11-00099
   prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D. 11-00099
   Bc. Monika Červinková 11-00099
   prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc. 11-00099
   doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. 11-00099
   doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. 11-00099
   doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc. 11-00099
   PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 11-00099
   PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D. 11-00099
   MUDr. Michal Dubský, Ph.D. 11-00099
   doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 11-00099
   RNDr. Pavel Flachs, Ph.D. 11-00099
   doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. 11-00099
   doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc. 11-00099
   Ing. Martin Hill, DrSc. 11-00099
   doc. RNDr. Ivan Hirsch, CSc. 11-00099
   prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 11-00099
   doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 11-00099
   prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. 11-00099
   doc. Dr. Ing. Radovan Hynek, Dr. 11-00099
   doc. MUDr. Dobroslava Jandová 11-00099
   Mgr. Olga Janoušková, Ph.D. 11-00099
   doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 11-00099
   prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 11-00099
   prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. 11-00099
   MUDr. Hana Kubíčková 11-00099
   prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D. 11-00099
   Christian Lanctôt, Dr., Ph.D. 11-00099
   MUDr. Otto Lang, Ph.D. 11-00099
   doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D. 11-00099
   RNDr. Marek Malý, CSc. 11-00099
   doc. PhDr. Václav Marek, CSc. 11-00099
   prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. 11-00099
   Mgr. Eva Marková, Ph.D. 11-00099
   RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. 11-00099
   doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. 11-00099
   doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. 11-00099
   doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. 11-00099
   MUDr. Petr Peichl, Ph.D. 11-00099
   Ing. Marta Anna Petrášová, CSc. 11-00099
   prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. 11-00099
   prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 11-00099
   doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková 11-00099
   doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková 11-00099
   doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. 11-00099
   doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D. 11-00099
   prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA 11-00099
   prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. 11-00099
   Ing. Milan Šárek, CSc. 11-00099
   prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 11-00099
   MUDr. Věra Špatenková, Ph.D. 11-00099
   doc. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. 11-00099
   prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. 11-00099
   MUDr. Pavel Wohl, Ph.D. 11-00099
Institute of Anatomy First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00110)
   MUDr. MDDr. Martin Bartoš 11-00110
   MUDr. Mgr. Jana Bednářová 11-00110
   MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. 11-00110
   prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. 11-00110
   prof. MUDr. Zdeněk Halata 11-00110
   doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D. 11-00110
   MUDr. Alžběta Jechová 11-00110
   MUDr. Ivo Klepáček, CSc. 11-00110
   MUDr. Jan Kučera 11-00110
   Mgr. Alena Kvasilová 11-00110
   MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D. 11-00110
   Paul Mozdziak, Ph.D. 11-00110
   MUDr. Veronika Němcová, CSc. 11-00110
   MUDr. Zdeňka Nováková 11-00110
   prof. MUDr. David Sedmera, DSc. 11-00110
   Mgr. Andrej Shbat, Ph.D. 11-00110
   prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. 11-00110
   MUDr. David Stehlík, Ph.D. 11-00110
   Mgr. Karolína Strnadová 11-00110
   Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D. 11-00110
   MUDr. Michal Španko 11-00110
   MUDr. Veronika Štádlerová 11-00110
Institute of Histology and Embryology First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00120)
   doc. MUDr. Hana Brichová, CSc. 11-00120
   MUDr. Iveta Černá Kestřánková 11-00120
   doc. MUDr. Petr Hach, CSc. 11-00120
   doc. MUDr. Daniela Jarkovská, CSc. 11-00120
   doc. MUDr. Marie Jirkovská, CSc. 11-00120
   doc. MUDr. Zuzana Jirsová, CSc. 11-00120
   doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. 11-00120
   RNDr. Lucie Lantová, Ph.D. 11-00120
   prof. MUDr. Jindřich Martínek, DrSc. 11-00120
   MUDr. Natalia Smorodinova 11-00120
   RNDr. Ing. Libor Staněk 11-00120
   MUDr. Jana Šrajerová 11-00120
   MUDr. Jaromír Šrámek 11-00120
   MUDr. Radomíra Vagnerová, CSc. 11-00120
   MUDr. Mgr. Filip Wagner 11-00120
   MUDr. Blanka Zajícová 11-00120
Institute of Medical Biochemistry (11-00130)
   MUDr. Juraj Gáll 11-00130
BIOCEV, First Faculty of Medicine, Charles University (11-00131)
   MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D. 11-00131
   MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc. 11-00131
   prof. RNDr. Vladimír Král, DSc. 11-00131
   RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. 11-00131
   doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D. 11-00131
   prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. 11-00131
Institute of Biochemistry and Experimental Oncology First Faculty of Medicine Charles University in (11-00140)
   MUDr. Eva Balážiová, Ph.D. 11-00140
   Mgr. Edita Fejfarová 11-00140
   Mgr. Jan Hojný 11-00140
   RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. 11-00140
   doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc. 11-00140
   Mgr. Klára Lhotová 11-00140
   doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. 11-00140
   Mgr. Lenka Stolařová 11-00140
   Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. 11-00140
   prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 11-00140
   Mgr. Jan Ševčík, Ph.D. 11-00140
   RNDr. Jana Trylčová, Ph.D. 11-00140
Institute of Physiology First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00150)
   Mgr. Ivana Bartáková 11-00150
   MUDr. Martin Dobiaš 11-00150
   MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 11-00150
   prof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 11-00150
   MUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 11-00150
   doc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 11-00150
   MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. 11-00150
   MUDr. Pavla Mlčková, Ph.D. 11-00150
   prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 11-00150
   RNDr. Martina Nedbalová, Ph.D. 11-00150
   doc. Ing. Vladimír Novák, CSc. 11-00150
   MUDr. Ladislav Ouda, Ph.D. 11-00150
   prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. 11-00150
   MVDr. Michaela Popková 11-00150
   doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 11-00150
   MUDr. Michal Schreiber, CSc. 11-00150
   MUDr. Eva Vařejková 11-00150
Institute of Biology and Department of Medical Genetics First Faculty of Medicine Charles University (11-00160)
   RNDr. Klára Bobková, Ph.D. 11-00160
   doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D. 11-00160
   RNDr. Veronika Elišáková, Ph.D. 11-00160
   RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. 11-00160
   RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. 11-00160
   Mgr. Adéla Kábelová 11-00160
   Sami Kereïche, M.Sc., Ph.D. 11-00160
   MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D. 11-00160
   doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. 11-00160
   MUDr. Jaroslav Kotlas 11-00160
   Mgr. Michaela Krupková, Ph.D. 11-00160
   doc. MUDr. František Liška, Ph.D. 11-00160
   prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc. 11-00160
   MUDr. Romana Mihalová 11-00160
   MUDr. Aleš Panczak, CSc. 11-00160
   Ing. Magdalena Skalníková, CSc. 11-00160
   prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. 11-00160
   PharmDr. Lucie Šedová, Ph.D. 11-00160
   MUDr. Antonín Šípek 11-00160
   MUDr. Miroslava Švábová, CSc. 11-00160
   RNDr. Markéta Urbanová, Ph.D. 11-00160
   Ing. Tomáš Vacík, Ph.D. 11-00160
   MUDr. Pavel Vodička, CSc. 11-00160
Institute of Biophysics and Informatics First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00170)
   Mgr. Ing. Lukáš Dibdiak 11-00170
   Ing. Tomáš Funda 11-00170
   RNDr. Petr Heřman 11-00170
   Ing. Vít Janovský 11-00170
   doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D. 11-00170
   Ing. Andrea Kestlerová 11-00170
   RNDr. Jan Klaschka, Ph.D. 11-00170
   Ing. Radim Kliment, Ph.D. 11-00170
   MUDr. Jaroslava Kymplová, MBA, Ph.D. 11-00170
   doc. Ing. František Lopot, CSc. 11-00170
   prof. MUDr. Leoš Navrátil, MBA, CSc., dr. h. c. 11-00170
   Mgr. Antonín Procházka 11-00170
   doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. 11-00170
   RNDr. Čestmír Štuka, MBA, Ph.D. 11-00170
   MUDr. Mgr. Adam Tesař 11-00170
   RNDr. Martin Veis, Ph.D. 11-00170
   RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D. 11-00170
   Mgr. Jan Zeman, Ph.D. 11-00170
Institute of Pathological Physiology First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00180)
   RNDr. Mgr. Pavel Burda, Ph.D. 11-00180
   MUDr. Lenka Daumová 11-00180
   MUDr. Nina Borisovna Dusílková 11-00180
   MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D. 11-00180
   doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. 11-00180
   MUDr. Jana Karolová 11-00180
   MUDr. Magdalena Klánová, Ph.D. 11-00180
   doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. 11-00180
   doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. 11-00180
   prof. RNDr. MUDr. Petr Maršálek, Ph.D. 11-00180
   prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc. 11-00180
   MUDr. Bokang Calvin Maswabi, Ph.D. 11-00180
   MUDr. Jan Molinský, Ph.D. 11-00180
   prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. 11-00180
   MUDr. Mgr. Pavol Privitzer 11-00180
   RNDr. Karina Savvulidi Vargová, Ph.D. 11-00180
   MUDr. Kvido Smitka, Ph.D. 11-00180
   MUDr. Diana Tušková 11-00180
   MUDr. Petra Vočková 11-00180
   doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. 11-00180
   doc. MUDr. Daniel Vyoral, CSc. 11-00180
Institute of Pharmacology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00190)
   MUDr. Olga Bartošová, Ph.D. 11-00190
   PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D. 11-00190
   prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc. 11-00190
   MUDr. Norbert Gaier, CSc. 11-00190
   PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D. 11-00190
   MUDr. Mgr. Jiří Hodis, Ph.D. 11-00190
   MUDr. Pavel Horák, MBA, CSc. 11-00190
   MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D. 11-00190
   MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D. 11-00190
   Mgr. Danica Michaličková 11-00190
   doc. MUDr. Drahomíra Mišeková 11-00190
   prof. MUDr. František Perlík, DrSc. 11-00190
   PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D. 11-00190
   prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. 11-00190
   Ing. Svatopluk Světlík 11-00190
   PharmDr. Martin Šíma, Ph.D. 11-00190
Institute of Hygiene and Epidemiology First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00200)
   RNDr. Milena Bušová, CSc. 11-00200
   MUDr. Ivana Holcátová, CSc. 11-00200
   prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. 11-00200
   MUDr. Eva Kudlová, CSc. 11-00200
   MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D. 11-00200
   RNDr. Jiří Rameš, CSc. 11-00200
   RNDr. Jiří Rameš, CSc. 11-00200
   Ing. Anna Schlenker 11-00200
   MUDr. Alena Slámová, Ph.D. 11-00200
   prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. 11-00200
   prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. 11-00200
Institute of Physical Education First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00210)
   Mgr. Zdeněk Braum 11-00210
   Mgr. Jan Fišer 11-00210
   PaedDr. Josef Marcoň 11-00210
   Mgr. Kamila Netíková 11-00210
   Mgr. Michaela Šimková 11-00210
   Mgr. Leona Trejbalová 11-00210
   Mgr. Ondřej Trnka 11-00210
   Mgr. Oldřich Vlasák 11-00210
Institute of History of Medicine and Foreign Languages First Faculty of Medicine Charles University (11-00220)
   PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Bc. Petra Bentley 11-00220
   Mgr. Aleš Beran, Ph.D. 11-00220
   Ing. Jana Bílková 11-00220
   PhDr. Šárka Blažková Sršňová, Ph.D. 11-00220
   PhDr. Stanislav Cita, CSc. 11-00220
   doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Bohdana Divišová, Ph.D. 11-00220
   Anna Fodor, M.A. 11-00220
   Mgr. Jana Francová 11-00220
   Mgr. Jan Hřibal 11-00220
   Harold Kane Zachary Kendall, BA 11-00220
   Ing. Jana Klímová, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Jiřina Kubištová 11-00220
   PhDr. Hana Kučerová 11-00220
   Mgr. Milada Langová 11-00220
   Mgr. Michaela Lašťovičková, Ph.D. 11-00220
   PhDr. Hana Mášová, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Michaela Naňková 11-00220
   Mgr. Kateřina Nohlová 11-00220
   Mgr. Kamila Otáhalová 11-00220
   Mgr. Štěpán Popel 11-00220
   PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Dita Sálová, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Yvetta Skochová 11-00220
   prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc. 11-00220
   PhDr. Dana Svobodová 11-00220
   Mgr. Ingrid Šidáková 11-00220
   Mgr. Helena Šubrtová 11-00220
   Mgr. Jakub Žytek, M.Phil. 11-00220
Institute of Medical Humanities First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00240)
   MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková 11-00240
   Mgr. Alice Derflová 11-00240
   prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. 11-00240
   MUDr. David Holub, Ph.D. 11-00240
   MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D. 11-00240
   MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D. 11-00240
   Mgr. Vladimír Vavrda, Ph.D. 11-00240
   doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 11-00240
   prof. PhDr. Jan Vymětal 11-00240
Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00250)
   PhDr. Marcela Babická 11-00250
   Karolína Bánová 11-00250
   Mgr. Ing. Klára Burišková 11-00250
   Mgr. Monika Čajko-Eibichtová 11-00250
   Mgr. Veronika Di Cara, Ph.D. 11-00250
   PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D. 11-00250
   Mgr. Iva Eislerová 11-00250
   Bc. Jitka Fialová, DiS. 11-00250
   PhDr. Jiřina Hauznerová 11-00250
   Mgr. Jana Heczková, Ph.D. 11-00250
   Mgr. Petra Hladká 11-00250
   PhDr. Jana Hocková, Ph.D. 11-00250
   PhDr. Eva Hrenáková 11-00250
   Mgr. Kateřina Chvojková 11-00250
   Mgr. Kateřina Jankovcová 11-00250
   PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA 11-00250
   Mgr. Bc. Šárka Klokočková 11-00250
   PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 11-00250
   Mgr. Pavla Kordulová 11-00250
   Mgr. Ing. Petra Králová 11-00250
   Mgr. Miluše Kulhavá 11-00250
   Mgr. Veronika Kulířová 11-00250
   Mgr. Lenka Lukášová Jeřábková 11-00250
   Mgr. Bc. Ludmila Maffei Svobodová 11-00250
   PhDr. Mgr. Jana Marsová 11-00250
   PhDr. Alena Mellanová, CSc. 11-00250
   Mgr. Jan Morávek, Ph.D. 11-00250
   Mgr. Vlastimil Mrákava 11-00250
   PhDr. Pavla Pavlíková 11-00250
   Mgr. Libuše Pešlová 11-00250
   Mgr. Vendula Pírková 11-00250
   PhDr. Jana Podaná 11-00250
   Mgr. Romana Pucholtová 11-00250
   Mgr. Bc. Markéta Sálusová 11-00250
   Mgr. Monika Sojková 11-00250
   Mgr. Alice Strnadová, MBA 11-00250
   Mgr. Ivana Trávníčková 11-00250
   Karolína Vaicová 11-00250
   MUDr. Ing. Tomáš Větrovský, Ph.D. 11-00250
   Bc. Petra Vilímová 11-00250
Department of General Practice First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00260)
   MUDr. Norbert Král 11-00260
   MUDr. Cyril Mucha 11-00260
   doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. 11-00260
Institute of Public Health and Medical Law First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00280)
   PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. 11-00280
   PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. 11-00280
   MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D. 11-00280
   JUDr. Šárka Špeciánová 11-00280
   Mgr. Elena Tulupova, Ph.D. 11-00280
Centre of Experimental Biomodels First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00291)
   Mgr. Viktor Sýkora 11-00291
Institute of Pathology First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00310)
   MUDr. Jarmila Bártová 11-00310
   MUDr. Michaela Bártů 11-00310
   prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 11-00310
   prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc. 11-00310
   MUDr. Jan Galko 11-00310
   MUDr. Marek Kollár 11-00310
   MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D. 11-00310
   prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 11-00310
   MUDr. Zdeněk Rohan, Ph.D. 11-00310
   MUDr. Jana Rosmusová 11-00310
   MUDr. Zuzana Stejskalová 11-00310
   MUDr. Rosina Vejdová 11-00310
Institute of Nuclear Medicine First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00330)
   RNDr. Marek Moša, Ph.D. 11-00330
   prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. 11-00330
Institute of Immunology and Microbiology First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00351)
   MUDr. Václava Adámková 11-00351
   Mgr. Zdeňka Bačkovská Hanusová 11-00351
   RNDr. Jan Bobek, Ph.D. 11-00351
   MUDr. Dana Čechová 11-00351
   MUDr. Mgr. Viktor Černý 11-00351
   MUDr. Helena Hintnausová 11-00351
   doc. Ing. Karel Holada, Ph.D. 11-00351
   RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. 11-00351
   Mgr. Marta Chanová, Ph.D. 11-00351
   doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc. 11-00351
   prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. 11-00351
   Mgr. Jana Matějů 11-00351
   MUDr. Zora Mělková, Ph.D. 11-00351
   RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D. 11-00351
   RNDr. Jan Novák 11-00351
   Mgr. Michaela Nováková 11-00351
   MUDr. Emil Pavlík, CSc. 11-00351
   MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. 11-00351
   Ing. Miroslav Petříček, CSc. 11-00351
   Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D. 11-00351
   MUDr. Helena Posová, CSc. 11-00351
   RNDr. Běla Potužníková 11-00351
   prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc. 11-00351
   MUDr. Jan Závora 11-00351
Institute of Legal Medicine and Toxicology First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00360)
   doc. Ing. Marie Balíková, CSc. 11-00360
   MUDr. Matěj Bílek 11-00360
   doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. 11-00360
   Mgr. Monika Židková, Ph.D. 11-00360
Institute of Sports Medicine First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00380)
   doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. 11-00380
   doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. 11-00380
Institute of Sexology First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00390)
   MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D. 11-00390
   doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D. 11-00390
   MUDr. Petr Uher, Ph.D. 11-00390
   prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 11-00390
Institute of Inherited Metabolic Disorders First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00400)
   prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. 11-00400
Institute of Cell Biology and Pathology First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00401)
   Bc. Martin Vácha 11-00401
Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Medicine First Faculty of Medicine (11-00410)
   Mgr. Richard Buchal 11-00410
   MUDr. Jiřina Crkovská 11-00410
   RNDr. Aleš Dvořák, Ph.D. 11-00410
   MUDr. Lenka Fialová, CSc. 11-00410
   prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. 11-00410
   prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc. 11-00410
   prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. 11-00410
   RNDr. Kateřina Levová, Ph.D. 11-00410
   prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 11-00410
   doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. 11-00410
   Mgr. Libuše Nosková 11-00410
   MUDr. Adriana Rybnikářová 11-00410
   doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. 11-00410
   Ing. Iva Subhanová, Ph.D. 11-00410
   MUDr. Ivan Šebesta, CSc. 11-00410
   prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 11-00410
   RNDr. Bohuslava Trnková 11-00410
   MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 11-00410
   doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. 11-00410
Department of Paediatrics First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00430)
   doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. 11-00430
Department of Surgery First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00431)
   MUDr. Karel Kostlivý 11-00431
   MUDr. Robin Strnad 11-00431
   doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. 11-00431
   MUDr. Karel Veškrňa 11-00431
Department of Orthopaedics First Faculty of Medicine and Hospital Bulovka (11-00433)
   prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. 11-00433
Department of Surgery First Faculty of Medicine and Hospital Bulovka (11-00434)
   MUDr. Petr Bartoška 11-00434
   doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc. 11-00434
   doc. MUDr. René Vobořil, Ph.D. 11-00434
Department of Plastic Surgery First Faculty of Medicine and Hospital Bulovka (11-00436)
   doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. 11-00436
   MUDr. Martin Molitor, Ph.D. 11-00436
Department of Gynaecology and Obstetrics First Faculty of Medicine and Hospital Bulovka (11-00437)
   prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc. 11-00437
   MUDr. Karel Hurt, DrSc. 11-00437
   MUDr. Oldřich Šottner 11-00437
Department of Anaesthesiology and Intensive Care First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00450)
   doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D. 11-00450
Department of Oncology First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00451)
   doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. 11-00451
   MUDr. Igor Richter, Ph.D. 11-00451
1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510)
   Iva Buršová 11-00510
   MUDr. Daniela Dušková, Ph.D. 11-00510
   Monika Hochmannová 11-00510
   MUDr. Anna Jonášová, Ph.D. 11-00510
   prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. 11-00510
   Mgr. Ilona Marková 11-00510
   Věra Matlochová 11-00510
   MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D. 11-00510
   Bc. Kateřina Škardová 11-00510
   prof. doc. MUDr. Ivan Špička, CSc. 11-00510
Department of Nephrology First Faculty of Medicine and General University Hospital (11-00511)
   doc. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. 11-00511
   doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D. 11-00511
   MUDr. Jan Vachek 11-00511
   PhDr. MUDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D. 11-00511
2nd Department of Medicine - Clinical Department of Cardiology and Angiology (11-00520)
   MUDr. David Ambrož 11-00520
   prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. 11-00520
   doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. 11-00520
   doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. 11-00520
   doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. 11-00520
   doc. MUDr. Josef Kořínek, Ph.D. 11-00520
   doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D. 11-00520
   MUDr. Mgr. Sylvie Kuchynková 11-00520
   doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc. 11-00520
   MUDr. Jana Podzimková 11-00520
   MUDr. Hana Skalická, Ph.D. 11-00520
   prof. MUDr. Josef Veselka, CSc. 11-00520
   doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. 11-00520
3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolism (11-00530)
   Mgr. Patricie Arlethová 11-00530
   doc. Ing. Marek Doležal, Dr. 11-00530
   MUDr. Michaela Dušková, Ph.D. 11-00530
   MUDr. Mgr. Barbora Englcová 11-00530
   Mgr. Bc. Martina Karbanová 11-00530
   MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D. 11-00530
   Mgr. Bc. Markéta Kubinová 11-00530
   prof. MUDr. Jan Malík, CSc. 11-00530
   Bc. Miroslava Matějková, DiS. 11-00530
   doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 11-00530
   MUDr. Zdeněk Novotný 11-00530
   Ing. Hana Pejšová 11-00530
   Mgr. Barbora Pešková 11-00530
   MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D. 11-00530
   Mgr. Pavel Plaček 11-00530
   doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. 11-00530
   MUDr. Ivan Raška, Ph.D. 11-00530
   Mgr. Tamara Starnovská 11-00530
   MUDr. Petr Sucharda, CSc. 11-00530
   prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc. 11-00530
   Ing. Ľudovít Szekereš 11-00530
   MUDr. Jan Škrha, Ph.D. 11-00530
   MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D. 11-00530
   Bc. Lenka Valešová 11-00530
   prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 11-00530
   Mgr. Lenka Vysoká 11-00530
   doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. 11-00530
4th Medical Department - Clinical Department of Gastroenterology and Hepatology (11-00540)
   prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 11-00540
   prof. doc. MUDr. Radan Brůha, CSc. 11-00540
   MUDr. Štěpánka Fojtíková 11-00540
   MUDr. Anna Hovorková 11-00540
   MUDr. Pavel Hrabák 11-00540
   MUDr. Laura Krekulová, Ph.D. 11-00540
   MUDr. Eva Meisnerová 11-00540
   MUDr. Stanislav Ševela 11-00540
   MUDr. Václav Šmíd 11-00540
   MUDr. Tomislav Švestka, CSc. 11-00540
   MUDr. Miroslav Urbánek 11-00540
   MUDr. Tomáš Vařeka 11-00540
   MUDr. Alena Večeřová 11-00540
   doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc. 11-00540
   prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. 11-00540
Department of Occupational Medicine First Faculty of Medicine and General University Hospital (11-00560)
   MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. 11-00560
   MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D. 11-00560
   prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. 11-00560
   doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. 11-00560
1st Department of Tuberculosis and Respiratory Diseases First Faculty of Medicine (11-00570)
   prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. 11-00570
   MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. 11-00570
Department of Dermatology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00580)
   doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc. 11-00580
   prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. 11-00580
Department of Geriatrics First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00590)
   MUDr. Pavla Mádlová 11-00590
   Mgr. Ing. Tereza Vágnerová 11-00590
Department of Neurology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00600)
   Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Petr Dušek, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Anna Fečíková 11-00600
   MUDr. Martin Forgáč 11-00600
   doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. 11-00600
   doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D. 11-00600
   doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D. 11-00600
   Mgr. Romana Konvalinková 11-00600
   prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. 11-00600
   MUDr. Petra Reková 11-00600
   prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. 11-00600
   MUDr. Filip Růžička, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Tereza Serranová, Ph.D. 11-00600
   prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 11-00600
   MUDr. Michaela Týblová, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Tomáš Uher, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D. 11-00600
Department of Psychiatry First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00610)
   MUDr. Jakub Albrecht 11-00610
   doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. 11-00610
   MUDr. Martin Černý, Ph.D. 11-00610
   MUDr. Pavlína Čuprová 11-00610
   prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc. 11-00610
   MUDr. Tomáš Glaser 11-00610
   PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D. et Ph.D. 11-00610
   doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. 11-00610
   MUDr. Lucie Kališová, Ph.D. 11-00610
   MUDr. Alena Lambertová 11-00610
   prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. 11-00610
   doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. 11-00610
   prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 11-00610
   doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. 11-00610
   MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D. 11-00610
   doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc. 11-00610
Department of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00611)
   PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Ing. Vendula Běláčková, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Jiří Brenza 11-00611
   Mgr. Lada Broklová 11-00611
   PhDr. Lenka Čablová 11-00611
   doc. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, M.Sc., Dr. 11-00611
   PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Barbora Drbohlavová 11-00611
   Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. 11-00611
   doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Lucie Gutkaisová 11-00611
   PhDr. Martin Hajný, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Pavla Chomynová 11-00611
   Mgr. Barbara Janíková 11-00611
   PhDr. Jan Jaroš 11-00611
   doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc. 11-00611
   MUDr. Vladimír Kmoch 11-00611
   Mgr. Aleš Kuda 11-00611
   Mgr. Bc. Martina Kudrnová 11-00611
   Mgr. Adam Kulhánek 11-00611
   PhDr. Jiří Libra 11-00611
   MUDr. Miroslava Mašlániová 11-00611
   Mgr. Petr Matoušek 11-00611
   MUDr. Jakub Minařík 11-00611
   prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 11-00611
   doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 11-00611
   PhDr. Monika Nevoralová 11-00611
   Mgr. PharmDr. Zbyněk Oktábec, Ph.D., Ph.D. 11-00611
   MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D. 11-00611
   PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 11-00611
   Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská 11-00611
   Mgr. Benjamin Petruželka 11-00611
   MUDr. Petr Popov 11-00611
   PhDr. Ilona Preslová 11-00611
   JUDr. František Púry, Ph.D. 11-00611
   PhDr. Josef Radimecký, M.Sc., Ph.D. 11-00611
   Mgr. Lenka Reichelová 11-00611
   Mgr. Jiří Richter 11-00611
   Mgr. Jiří Richter 11-00611
   Mgr. Gabriela Rolová 11-00611
   Mgr. Tereza Roznerová 11-00611
   PhDr. Oswald Schorm 11-00611
   Mgr. Ondřej Sklenář 11-00611
   Mgr. Magdaléna Skřivánková 11-00611
   Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Bc. Jaroslav Šejvl 11-00611
   Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. 11-00611
   JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D. 11-00611
   MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D. 11-00611
   Mgr. et Mgr. Jarmila Tolimatová 11-00611
   Mgr. Jaroslav Vacek 11-00611
   Mgr. Monika Vaňková, Ph.D. 11-00611
   PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. 11-00611
   Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D. 11-00611
   PhDr. Petra Vondráčková, Ph.D. 11-00611
   Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. 11-00611
   MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. 11-00611
Department of Radiodiagnostics First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00620)
   doc. MUDr. Andrea Burgetová, MBA, Ph.D. 11-00620
   prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. 11-00620
   doc. MUDr. Jiří Křivánek, CSc. 11-00620
Department of Oncology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00630)
   doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. 11-00630
   doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. 11-00630
   MUDr. Martin Matějů, Ph.D. 11-00630
   MUDr. Irena Závadová 11-00630
Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine and General University Hospital (11-00640)
   Marie Balšánková 11-00640
   Mgr. Eva Bolceková, Ph.D. 11-00640
   MUDr. Marie Břízová, Ph.D. 11-00640
   Bc. Alžběta Čábelková, DiS. 11-00640
   Ing. Bc. Zuzana Drábová 11-00640
   Dr. rer. nat. habil. Dipl.-Ing. Petr Fiala 11-00640
   PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D. 11-00640
   MUDr. Tereza Gueye 11-00640
   Mgr. Jindřiška Hálková 11-00640
   Mgr. Martina Havlová 11-00640
   Mgr. Jakub Jeníček 11-00640
   Ing. Eva Konopáčová 11-00640
   Bc. Mária Krivošíková, M.Sc. 11-00640
   Mgr. Anna Krulová 11-00640
   Mgr. Renáta Muchová 11-00640
   Bc. Olga Nováková, M.Sc. 11-00640
   Mgr. Pavlína Oborná 11-00640
   Mgr. Alice Oktábcová 11-00640
   Mgr. Martin Prokeš 11-00640
   doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CSc. 11-00640
   Mgr. Kateřina Rybářová 11-00640
   MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D. 11-00640
   doc. MUDr. Jana Süssová, CSc. 11-00640
   Bc. Tereza Svobodová 11-00640
   Ing. Bc. Milan Šebek 11-00640
   MUDr. Natálie Šebková 11-00640
   Ing. Karolína Šenderová 11-00640
   prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. 11-00640
   Mgr. Silvie Táborská 11-00640
   Bc. Monika Tichá 11-00640
   Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová 11-00640
   Mgr. Markéta Vojnarová 11-00640
   Mgr. Zuzana Zemánková 11-00640
Department of Rheumatology First Faculty of Medicine and Rheumatology Institute (11-00641)
   MUDr. Hana Ciferská, Ph.D. 11-00641
   MUDr. Šárka Forejtová 11-00641
   RNDr. Peter Novota, Ph.D. 11-00641
   MUDr. Marta Olejárová, CSc. 11-00641
   prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 11-00641
   doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. 11-00641
   prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. 11-00641
   doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D. 11-00641
Department of Paediatrics and Adolescent Medicine First Faculty of Medicine (11-00650)
   RNDr. Robert Dobrovolný, Ph.D. 11-00650
   Ing. Ľubica Ďuďáková, Ph.D. 11-00650
   MUDr. Nabil El-Lababidi 11-00650
   MUDr. Pavel Frühauf, CSc. 11-00650
   RNDr. Hana Hansíková, CSc. 11-00650
   doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. 11-00650
   MUDr. Martin Hřebíček, Ph.D. 11-00650
   doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. 11-00650
   doc. RNDr. MUDr. Pavel Ješina, Ph.D. 11-00650
   MUDr. Pavel Kabíček, CSc. 11-00650
   prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. 11-00650
   RNDr. Jana Ledvinová, CSc. 11-00650
   doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D. 11-00650
   doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D. 11-00650
   MUDr. Jakub Sikora, Ph.D. 11-00650
   Mgr. Ing. Blanka Stibůrková, Ph.D. 11-00650
   MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. 11-00650
1st Department of Surgery - Clinical Department of Abdominal, Thoracic Surgery and Traumatology (11-00660)
   MUDr. Petr Dytrych 11-00660
   MUDr. Vladimír Frýba 11-00660
   MUDr. Kristian Chrz 11-00660
   MUDr. Jiří Klofanda 11-00660
   prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. 11-00660
   MUDr. Jindřich Šuk 11-00660
   MUDr. Jakub Tesař 11-00660
   MUDr. Jan Ulrych, Ph.D. 11-00660
   prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc. 11-00660
3rd Department of Surgery First Faculty of Medicine and University Hospital Motol (11-00680)
   doc. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D. 11-00680
   MUDr. Jaromír Kabát 11-00680
   MUDr. Petr Libánský, Ph.D. 11-00680
   prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. 11-00680
   MUDr. Jan Pastor 11-00680
   prof. MUDr. Jan Schützner, CSc. 11-00680
   MUDr. Martin Šnajdauf 11-00680
2nd Department of Surgery-Clinical Department of Cardiovascular Surgery First Faculty of Medicine (11-00690)
   prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. 11-00690
   doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. 11-00690
   MUDr. Matúš Nižnanský 11-00690
   MUDr. Rudolf Špunda 11-00690
   doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. 11-00690
Department of Anaesthesiology and Intensive Care (11-00700)
   doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. 11-00700
   doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D. 11-00700
   doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D. 11-00700
   prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. 11-00700
   MUDr. Robert Pleskot 11-00700
   doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. 11-00700
   MUDr. Marek Svítek 11-00700
   MUDr. Josef Závada, CSc. 11-00700
Department of Spondylosurgery First Faculty of Medicine and University Hospital Motol (11-00701)
   MUDr. Michal Barna 11-00701
   MUDr. Jan Kryl 11-00701
   MUDr. Petr Nesnídal 11-00701
Department of Orthopaedics First Faculty of Medicine and University Hospital Motol (11-00710)
   MUDr. Petr Fulín, Ph.D. 11-00710
   MUDr. Jan Hofta 11-00710
   prof. MUDr. David Jahoda, CSc. 11-00710
   prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. 11-00710
   doc. MUDr. Jan Pech, CSc. 11-00710
   doc. MUDr. Věra Pinskerová, Ph.D. 11-00710
   prof. MUDr. David Pokorný, CSc. 11-00710
   prof. MUDr. Pavel Vavřík, MBA, CSc. 11-00710
   MUDr. David Veigl, Ph.D. 11-00710
   MUDr. Martin Vlček, Ph.D. 11-00710
Department of Urology First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00720)
   prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. 11-00720
   MUDr. Tomáš Hradec 11-00720
   MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. 11-00720
   doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D. 11-00720
   MUDr. Zuzana Vaľová 11-00720
   MUDr. Libor Zámečník, Ph.D. 11-00720
Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery First Faculty of Medicine (11-00730)
   prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. 11-00730
   prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. 11-00730
   doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D. 11-00730
   MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D. 11-00730
   MUDr. David Kalfeřt, Ph.D. 11-00730
   prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. 11-00730
   MUDr. Jiří Skřivan, CSc. 11-00730
   MUDr. Jaroslav Sýba 11-00730
Department of Ophthalmology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00750)
   MUDr. Michaela Brichová 11-00750
   prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, MBA, Ph.D. 11-00750
   doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D. 11-00750
   MUDr. Aneta Klímová, Ph.D. 11-00750
   MUDr. Pavel Kuthan 11-00750
   doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. 11-00750
   doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D. 11-00750
Department of Stomatology of the First Faculty of Medicine and General University Hospital (11-00770)
   RNDr. Pavel Bradna, CSc. 11-00770
   MUDr. Eitan Brizman 11-00770
   prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. 11-00770
   MDDr. Bc. Milan Drahoš 11-00770
   MUDr. Michal Dudek, Ph.D. 11-00770
   prof. MUDr. Jana Dušková, MBA, DrSc. 11-00770
   prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Tomáš Hanzelka, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Lucie Himmlová, CSc. 11-00770
   MUDr. Zdeněk Hrubý 11-00770
   doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D. 11-00770
   MDDr. Jiří Jandl 11-00770
   MUDr. Jana Kaiferová, Ph.D. 11-00770
   MUDr. et MUDr. Karel Klíma, Ph.D. 11-00770
   Blanka Knákalová 11-00770
   MUDr. Ladislav Korábek, MBA, CSc. 11-00770
   MUDr. Josef Kučera, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Erika Lenčová, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Markéta Libánská 11-00770
   Igor Linetskiy, D.M. 11-00770
   MUDr. Jaroslav Myšák 11-00770
   MUDr. Lia Navarová 11-00770
   MUDr. Milena Nedvědová 11-00770
   MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Daniel Ott 11-00770
   doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc. 11-00770
   prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 11-00770
   MUDr. Hana Staňková 11-00770
   doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. 11-00770
   MUDr. MDDr. Jaroslav Valach, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Jana Vašáková 11-00770
   MUDr. Vasilis Vlachopulos 11-00770
   MUDr. Lucie Vondráčková 11-00770
Department of Gynaecology and Obstetrics First Faculty of Medicine and General University Hospital (11-00790)
   Mgr. Vlastimila Břízová 11-00790
   prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. 11-00790
   PhDr. Jana Endlicherová 11-00790
   MUDr. Michael Fanta, Ph.D. 11-00790
   doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D. 11-00790
   MUDr. Bc. Filip Frühauf, Ph.D. 11-00790
   Mgr. Gabriela Jurigová, DiS. 11-00790
   Bc. Michaela Kolářová 11-00790
   MUDr. Peter Koliba 11-00790
   MUDr. Michal Koucký, Ph.D. 11-00790
   PhDr. Ing. Petr Krohe 11-00790
   prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. 11-00790
   prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. 11-00790
   MUDr. Adam Neumann 11-00790
   prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. 11-00790
   Hana Rittsteinová 11-00790
   Mgr. Andrea Sýkorová 11-00790
   PhDr. Hana Syrová 11-00790
   PhDr. Daniela Šimonová 11-00790
   Bc. Eva Türnhöferová 11-00790
   Mgr. Milena Vaňková, Ph.D. 11-00790
   doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. 11-00790
   prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. 11-00790
Department of Infectious and Tropical Diseases First Faculty of Medicine and Hospital Bulovka (11-00850)
   MUDr. Lukáš Fleischhans 11-00850
   doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. 11-00850
Department of Neurosurgery and Neurooncology First Faculty of Medicine and Central Military Hospital (11-00860)
   doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. 11-00860
   RNDr. MUDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. 11-00860
   doc. MUDr. Daniel Hořínek, Ph.D. 11-00860
   MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. 11-00860
   MUDr. Filip Kramář, Ph.D. 11-00860
   MUDr. Martin Májovský, Ph.D. 11-00860
   MUDr. Václav Masopust, MBA, LL.M., Ph.D. 11-00860
   doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas 11-00860
   doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. 11-00860
   MUDr. Michal Říha, MBA, Ph.D. 11-00860
Department of Medicine First Faculty of Medicine and Central Military Hospital (11-00861)
   Daniela Kamínová 11-00861
   MUDr. Kristýna Kubíčková 11-00861
   doc. MUDr. Jan Šperl, CSc. 11-00861
   prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. 11-00861
   MUDr. Michal Voška 11-00861
   prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 11-00861
Department of Opthalmology First Faculty of Medicine and Central Military Hospital (11-00862)
   MUDr. Iveta Němcová, Ph.D. 11-00862
   doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. 11-00862
   MUDr. Petr Výborný, CSc. 11-00862
Department of Orthopaedics First Faculty of Medicine and Military Hospital (11-00863)
   MUDr. Antonín Chochola 11-00863
   MUDr. Zdeněk Jícha 11-00863
   doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D. 11-00863
Department of Anesthesiology and Intensive Care First Faculty of Medicine and Central Military Hospi (11-00864)
   MUDr. Eva Lásziková 11-00864
   MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D. 11-00864
Department of Infectious Diseases First Faculty of Medicine and Military University Hospital (11-00866)
   MUDr. Simona Arientová, Ph.D. 11-00866
   doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D. 11-00866
   prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. 11-00866
Department of Pneumology First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00870)
   MUDr. Pavel Horažďovský 11-00870
   MUDr. Alice Tašková 11-00870
   prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. 11-00870
Institute of Scientific Information First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00890)
   PhDr. Linda Egemová 11-00890
   PhDr. David Horváth 11-00890
   Mgr. Klára Kovaříková 11-00890
   Mgr. Tereza Simandlová 11-00890
   PhDr. Hana Skálová 11-00890
Dean´s Office (11-00900)
   RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. 11-00900
Computer Technology Centre (11-00902)
   Ing. Hana Mezuliáníková 11-00902
   Roman Patočka 11-00902
Spin-off Application Centre (11-00922)
   doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. 11-00922
   doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. 11-00922
Department of Anatomy (12-ANAT)
   MUDr. Nikolaos Argyriou 12-ANAT
   prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. 12-ANAT
   MUDr. Ivo Klepáček, CSc. 12-ANAT
   MUDr. Petr Macháč 12-ANAT
   Mgr. Veronika Moslerová, Ph.D. 12-ANAT
   RNDr. Jitka Riedlová, Ph.D. 12-ANAT
   doc. MUDr. Petr Zach, CSc. 12-ANAT
Department of Anaesthesiology and Resuscitation (12-ARO)
   MUDr. Martin Kolář 12-ARO
   prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. 12-ARO
   MUDr. Michael Stern 12-ARO
   MUDr. Roman Sýkora, Ph.D. 12-ARO
   MUDr. Bc. Katarína Veselá, DiS. 12-ARO
Akademie věd ČR (12-AV)
   RNDr. Ladislav Anděra, CSc. 12-AV
   RNDr. Martin Bilej, DrSc. 12-AV
   RNDr. Pavel Flachs, Ph.D. 12-AV
   doc. MUDr. Miroslav Peterka, CSc., DSc. 12-AV
Department of Biochemistry, Cell and Molecular Biology (12-BIOC)
   RNDr. Jana Fauknerová Matějčková, Ph.D. 12-BIOC
   prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. 12-BIOC
   Mgr. Vladimíra Kvasnicová 12-BIOC
   RNDr. Peter Novota, Ph.D. 12-BIOC
   doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D. 12-BIOC
Department of Dermatovenerology (12-DERM)
   prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA 12-DERM
Department of Epidemiology (12-EPID)
   doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc. 12-EPID
   RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. 12-EPID
   MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. 12-EPID
   RNDr. Alena Fialová, Ph.D. 12-EPID
   RNDr. Marek Malý, CSc. 12-EPID
   doc. RNDr. Bohumír Procházka, CSc. 12-EPID
Department of Pharmacology (12-FARM)
   PharmDr. Marek Lapka 12-FARM
   prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. 12-FARM
   MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 12-FARM
Department of General Biology and Genetics (12-GEN)
   prof. MUDr. Marie Černá, DrSc. 12-GEN
   MUDr. Pavel Vodička, CSc. 12-GEN
Department of Gynaecology and Obstetrics (12-GYN)
   doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. 12-GYN
   MUDr. Barbora Kubešová 12-GYN
Department of Histology and Embryology (12-HIST)
   MUDr. Ondřej Balík 12-HIST
   Helena Bláhová 12-HIST
   MUDr. Alžběta Blanková 12-HIST
   MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D. 12-HIST
   MUDr. Eva Maňáková, Ph.D. 12-HIST
   Mgr. Karolína Šuchmanová 12-HIST
   Ivana Tinková 12-HIST
Department of Hygiene (12-HYG)
   doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. 12-HYG
   RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D. 12-HYG
   doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 12-HYG
   Bc. Vladimíra Šmejkalová 12-HYG
Department of General Surgery (12-CHIR)
   doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc. 12-CHIR
   doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc. 12-CHIR
   MUDr. Vladimír Teplan, Ph.D. 12-CHIR
   doc. MUDr. René Vobořil, Ph.D. 12-CHIR
Department of internal haematology (12-IHK)
   prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. 12-IHK
Department of Immunology (12-IMUN)
   doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D. 12-IMUN
   MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D. 12-IMUN
   Mgr. Daniela Plánská 12-IMUN
   Mgr. Kamila Riegerová 12-IMUN
Department of Infectious Diseases (12-INF)
   prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 12-INF
Mimofakultní pracoviště (12-JINE)
   doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. 12-JINE
   Mgr. Martin Balaštík, Ph.D. 12-JINE
   prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. 12-JINE
   PhDr. Šárka Blažková Sršňová, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D. 12-JINE
   RNDr. Lucie Bořek Dohalská, Ph.D. 12-JINE
   RNDr. MUDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. 12-JINE
   prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 12-JINE
   prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc. 12-JINE
   MUDr. Lenka Fialová, CSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. 12-JINE
   PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. 12-JINE
   prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 12-JINE
   MUDr. Mgr. Jiří Hodis, Ph.D. 12-JINE
   doc. Ing. Karel Holada, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. David Jahoda, CSc. 12-JINE
   RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. 12-JINE
   doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. 12-JINE
   prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D. 12-JINE
   MUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jan Malík, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc. 12-JINE
   MUDr. Václav Masopust, MBA, LL.M., Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. 12-JINE
   MUDr. Zora Mělková, Ph.D. 12-JINE
   Mgr. Vlastimil Mrákava 12-JINE
   MUDr. Cyril Mucha 12-JINE
   prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Leoš Navrátil, MBA, CSc., dr. h. c. 12-JINE
   prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. 12-JINE
   MUDr. Iveta Němcová, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. 12-JINE
   prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. 12-JINE
   MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. 12-JINE
   MUDr. Helena Posová, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. 12-JINE
   doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. 12-JINE
   RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 12-JINE
   MUDr. Jiří Skřivan, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. 12-JINE
   prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D. 12-JINE
   MUDr. Michael Stern 12-JINE
   Mgr. Ing. Blanka Stibůrková, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. 12-JINE
   prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. 12-JINE
   MUDr. Petr Sucharda, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. 12-JINE
   MUDr. Miroslav Urbánek 12-JINE
   prof. MUDr. Josef Veselka, CSc. 12-JINE
   Mgr. Kamil Vlček, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. 12-JINE
   MUDr. Petr Výborný, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. 12-JINE
   Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. 12-JINE
   RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. 12-JINE
Deparment of Children and Adolescents (12-KDD)
   MUDr. Antonín Šípek 12-KDD
   MUDr. Jan Vosáhlo 12-KDD
   doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. 12-KDD
Division of Public Health (12-KVZ)
   MUDr. Jan David 12-KVZ
   MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D. 12-KVZ
   MUDr. Pavel Hroboň 12-KVZ
   JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. 12-KVZ
   MUDr. David Marx, Ph.D. 12-KVZ
   JUDr. Lucie Široká 12-KVZ
   JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 12-KVZ
   MUDr. František Vlček, Ph.D. 12-KVZ
Department of Nuclear Medicine (12-NUKM)
   MUDr. Otto Lang, Ph.D. 12-NUKM
   Ing. Tomáš Steinberger 12-NUKM
Dean´s Office - Science and Research Administration Division (12-OAVV)
   Mgr. Jaromír Chlapec 12-OAVV
Department of Otorhinolaryngology (12-ORL)
   doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc. 12-ORL
Department of Orthopaedics and Traumatology (12-ORTO)
   prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. 12-ORTO
Department of Pathology (12-PATO)
   MUDr. Jan Hrudka, Ph.D. 12-PATO
Department of Psychiatry and Medical Psychology - Department of Psychiatry (12-PCHI)
   doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 12-PCHI
   MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. 12-PCHI
   PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 12-PCHI
   prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. 12-PCHI
   prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. 12-PCHI
   MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D. 12-PCHI
   Yulia Zaytseva, M.A., Dr. 12-PCHI
   Yulia Zaytseva, M.A., Dr. 12-PCHI
Department of Psychiatry and Medical Psychology - Division Medical Psychology (12-PCHO)
   Mgr. Katarína Durecová 12-PCHO
   Martin Hunčovský, M.Sc. 12-PCHO
   PhDr. Miloslava Raisová, Ph.D. 12-PCHO
Department of Plastic Surgery (12-PLAS)
   doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. 12-PLAS
Department of Pneumology (12-PNEU)
   MUDr. Ladislav Lacina 12-PNEU
   MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. 12-PNEU
Department of Occupational and Travel Health (12-PRAC)
   MUDr. Jana Malinová 12-PRAC
Deparment of Radiodiagnostics (12-RADK)
   MUDr. Michal Holešta 12-RADK
   MUDr. Lívia Večeřová 12-RADK
Department of Rehabilitation Medicine (12-REHA)
   Mgr. Pavla Honců 12-REHA
   doc. MUDr. Dobroslava Jandová 12-REHA
   Mgr. Jakub Jeníček 12-REHA
   Mgr. Magdaléna Marková 12-REHA
   PhDr. Karel Mende, Ph.D. 12-REHA
   PhDr. Eva Mrkosová, CSc. 12-REHA
   doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. 12-REHA
   prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 12-REHA
   PaedDr. Irena Zounková, Ph.D. 12-REHA
Department of Stomatology (12-STOM)
   MUDr. Adel El - Lababidi, Ph.D. 12-STOM
   MUDr. Pavel Hájek 12-STOM
   MDDr. Jiří Jandl 12-STOM
   PhDr. Martina Krynská, Ph.D. 12-STOM
   Mgr. Petra Křížová, DiS. 12-STOM
   MDDr. Mgr. Aleš Leger 12-STOM
   MUDr. Markéta Libánská 12-STOM
   MUDr. Tomáš Slivka 12-STOM
   Ing. Jindra Ševčíková 12-STOM
   MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. 12-STOM
Department of Foreign Language (12-UCJA)
   Mgr. Aleš Beran, Ph.D. 12-UCJA
   Mgr. Iveta Čermáková 12-UCJA
   PhDr. Petr Honč, Ph.D. 12-UCJA
   doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc. 12-UCJA
   Thomas Ownsby Secrest, M.Sc. 12-UCJA
   Mgr. Zdeněk Zárybnický 12-UCJA
Department of Ethics and Humanities (12-UET)
   MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D. 12-UET
   Mgr. Miloš Mauer 12-UET
   MUDr. Tereza Pinkasová 12-UET
   Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. 12-UET
   PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 12-UET
   Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 12-UET
Department of Physiology (12-UFYN)
   doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. 12-UFYN
   PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D. 12-UFYN
   prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. 12-UFYN
Department of Pathophysiology (12-UFYP)
   MUDr. Klára Bernášková, CSc. 12-UFYP
   MUDr. Eva Krauzová 12-UFYP
   MUDr. Iveta Matějovská, CSc. 12-UFYP
   MUDr. Miloš Matouš 12-UFYP
   MUDr. Kateryna Nohejlová, Ph.D. 12-UFYP
   doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. 12-UFYP
Department of Laboratory Diagnostic (12-ULD)
   prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. 12-ULD
   RNDr. Silvie Vaingátová 12-ULD
   MUDr. Ilona Zemanová 12-ULD
Department of Medical Microbiology (12-ULMI)
   MUDr. Václava Adámková 12-ULMI
Department of nursing (12-UOS)
   Mgr. Bc. Lenka Gutová, MBA 12-UOS
   MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. 12-UOS
   MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D. 12-UOS
   PhDr. Pavla Pavlíková 12-UOS
   prof. MUDr. František Saudek, DrSc. 12-UOS
   PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. 12-UOS
   Mgr. Milena Vaňková, Ph.D. 12-UOS
   Mgr. Renata Vytejčková 12-UOS
   doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. 12-UOS
Department of Mother and Child Care in Prague Podoli (12-UPMD)
   prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D. 12-UPMD
   prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA 12-UPMD
Department of Urology (12-URO)
   MUDr. Petr Klézl 12-URO
Department of Physical Education (12-UTVY)
   PaedDr. Ivan Čechovský 12-UTVY
   Mgr. Alena Hilbert, M.A. 12-UTVY
   Mgr. Petr Horn 12-UTVY
   PhDr. Markéta Kašparová Parkanová 12-UTVY
   PaedDr. Hana Milerová 12-UTVY
Department of Otorinolaryngology and maxillofacial surgery of the CMH and 3FM (12-VNORL)
   prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. 12-VNORL
Computer services centre (12-VS)
   Ondřej Kubánek 12-VS
2nd Department of Internal Medicine (12-2INK)
   MUDr. Richard Sotorník 12-2INK
3rd Department of Internal Medicine - Cardiology (12-3INK)
   MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D. 12-3INK
Department of Pharmacology (13-311)
   doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. 13-311
   MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 13-311
Department of Pathophysiology (13-312)
   doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D. 13-312
Department of Anatomy (13-320)
   MUDr. Radovan Hudák 13-320
   prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. 13-320
   MUDr. Zdeňka Nováková 13-320
   MUDr. Martin Salaj, Ph.D. 13-320
Department of Pathology and Molecular Medicine (13-321)
   MUDr. Jan Balko 13-321
   RNDr. Lenka Krsková, Ph.D. 13-321
Department of Medical Microbiology (13-323)
   prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. 13-323
   prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. 13-323
   RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D. 13-323
Department of Internal Medicine (13-341)
   doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. 13-341
   prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc. 13-341
   RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. 13-341
Department of Nursing (13-342)
   PhDr. Andrea Bratová, Ph.D. 13-342
   PhDr. Jana Hocková, Ph.D. 13-342
   PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA 13-342
   Mgr. Jana Křivková 13-342
   PhDr. Hana Nikodemová 13-342
   PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. 13-342
   PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. 13-342
   PhDr. Šárka Tomová, Ph.D., Ph.D. 13-342
Department of Cardiology (13-344)
   Irini Tasiula 13-344
   prof. MUDr. Josef Veselka, CSc. 13-344
   doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. 13-344
Department of Paediatrics (13-350)
   doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. 13-350
   MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. 13-350
Department of Medical Chemistry and Clinical Biochemistry (13-352)
   MUDr. Ivana Hochová 13-352
   MUDr. Matej Kohutiar, Ph.D. 13-352
   doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D. 13-352
   MUDr. Jaroslav Kotlas 13-352
   doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. 13-352
   MUDr. Antonín Šípek 13-352
   doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D. 13-352
Department of Orthopaedics (13-382)
   MUDr. David Stehlík, Ph.D. 13-382
Department of Obstetrics and Gynaecology (13-390)
   doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. 13-390
   MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D. 13-390
Department of ENT (13-411)
   MUDr. Jiří Skřivan, CSc. 13-411
Department of Stomatology (13-413)
   prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA 13-413
Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
   Mgr. Libuše Čadová, Ph.D. 13-432
   doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. 13-432
   Ing. Pavel Černý, Ph.D. 13-432
   PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D. 13-432
   Mgr. Klára Hojková, Ph.D. 13-432
   doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc. 13-432
   doc. MUDr. Dobroslava Jandová 13-432
   MUDr. Jaromír Kabát 13-432
   doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. 13-432
   prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. 13-432
   PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. 13-432
   PhDr. Jitka Malá, Ph.D. 13-432
   doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 13-432
   MUDr. Miloš Matouš 13-432
   doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. 13-432
   prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 13-432
   doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. 13-432
   doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. 13-432
   PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. 13-432
   Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. 13-432
   PaedDr. Irena Zounková, Ph.D. 13-432
Department of Radiology (13-461)
   MUDr. Vojtěch Suchánek 13-461
Department of Paediatric Haematology and Oncology (13-462)
   Mgr. Karel Fišer, Ph.D. 13-462
   prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. 13-462
Department of Oncology (13-463)
   MUDr. Radka Lohynská, Ph.D. 13-463
Department of Public Health and Preventive Medicine (13-471)
   MUDr. Ivana Holcátová, CSc. 13-471
   MUDr. Petr Kašpar 13-471
   MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D. 13-471
   MUDr. Alena Slámová, Ph.D. 13-471
   prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. 13-471
Department of Physical Education (13-510)
   PaedDr. Ivan Čechovský 13-510
   Mgr. Alena Hilbert, M.A. 13-510
   Mgr. Petr Horn 13-510
   PhDr. Markéta Kašparová Parkanová 13-510
   PaedDr. Hana Milerová 13-510
Department of Physiology (13-710)
   prof. MUDr. Luděk Červenka, MBA, CSc. 13-710
   prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 13-710
   MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D. 13-710
   Mgr. Jiřina Sojková 13-710
   MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D. 13-710
   MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D. 13-710
Department of Medical Ethics and Humanities (13-711)
   PhDr. Michael Šebek, CSc. 13-711
   Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. 13-711
Department of Biophysics (13-714)
   RNDr. Petr Heřman 13-714
   RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. 13-714
   Ing. Hana Pokorná 13-714
Department of Histology and Embryology (13-715)
   MUDr. Alžběta Blanková 13-715
   doc. MUDr. Hana Brichová, CSc. 13-715
   MUDr. Petra Dvořáková 13-715
   MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D. 13-715
Department of Biology and Medical Genetics (13-716)
   MUDr. Martin Hřebíček, Ph.D. 13-716
   RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D. 13-716
   prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. 13-716
   doc. MUDr. Milan Macek, CSc. 13-716
   MUDr. Kamila Procházková, Ph.D. 13-716
Department of Immunology (13-722)
   MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D. 13-722
Department of Science Information (13-760)
   MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 13-760
   doc. PhDr. Mgr. Richard Papík, Ph.D. 13-760
Department of Pneumology (13-820)
   prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. 13-820
Department of Languages (13-821)
   Mgr. Kamila Otáhalová 13-821
   Mgr. Hana Veselá 13-821
   Mgr. Zdeněk Zárybnický 13-821
Ostatní pracoviště (13-999)
   prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. 13-999
   doc. Ing. Marie Balíková, CSc. 13-999
   prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. 13-999
   doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. 13-999
   prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 13-999
   doc. MUDr. Andrea Burgetová, MBA, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. 13-999
   MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D. 13-999
   doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Marie Černá, DrSc. 13-999
   prof. Mgr. Viktor Černý, Dr. 13-999
   prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 13-999
   doc. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. 13-999
   prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. 13-999
   prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc. 13-999
   RNDr. Karel Drbal, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Jana Dušková, MBA, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. 13-999
   prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc. 13-999
   prof. doc. MUDr. Jiří Forejt, CSc., DrSc. 13-999
   doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. 13-999
   MUDr. Pavel Frühauf, CSc. 13-999
   doc. RNDr. Jiří Gabriel, CSc., DrSc. 13-999
   doc. RNDr. Dana Gášková, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. 13-999
   Ing. Jiří Hašek, CSc. 13-999
   prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. 13-999
   prof. RNDr. Petr Heřman, CSc. 13-999
   doc. RNDr. Ivan Hirsch, CSc. 13-999
   PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. 13-999
   doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. 13-999
   doc. MUDr. Daniel Hořínek, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. 13-999
   doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. 13-999
   doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. 13-999
   prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D. 13-999
   MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. 13-999
   doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc. 13-999
   doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. 13-999
   doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. 13-999
   doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc. 13-999
   doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc. 13-999
   doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. 13-999
   doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. 13-999
   doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D. 13-999
   MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 13-999
   doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. 13-999
   RNDr. Marie Kočová, CSc. 13-999
   doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. 13-999
   doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 13-999
   doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 13-999
   MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc. 13-999
   prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. 13-999
   prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. 13-999
   doc. RNDr. Jiří Král, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. 13-999
   RNDr. Jan Krůšek, CSc. 13-999
   MUDr. Jan Kříž, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. 13-999
   doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. 13-999
   MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. 13-999
   doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. 13-999
   doc. MUDr. František Liška, Ph.D. 13-999
   RNDr. Lenka Maletínská, CSc. 13-999
   doc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 13-999
   prof. RNDr. MUDr. Petr Maršálek, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Jindřich Martínek, DrSc. 13-999
   doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc. 13-999
   MUDr. Zora Mělková, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc. 13-999
   prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Leoš Navrátil, MBA, CSc., dr. h. c. 13-999
   prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. 13-999
   RNDr. Šárka Němečková, DrSc. 13-999
   MUDr. Petr Nesnídal 13-999
   prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. 13-999
   prof. Ing. Stanislav Otáhal, CSc. 13-999
   MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D. 13-999
   prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. 13-999
   doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. 13-999
   doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. František Perlík, DrSc. 13-999
   doc. MUDr. Miroslav Peterka, CSc., DSc. 13-999
   doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 13-999
   prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. 13-999
   RNDr. Petr Pompach, Ph.D. 13-999
   MUDr. Helena Posová, CSc. 13-999
   RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 13-999
   doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 13-999
   doc. RNDr. František Půta, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. 13-999
   Ing. Stanislav Saic, CSc. 13-999
   doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 13-999
   prof. MUDr. David Sedmera, DSc. 13-999
   doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. 13-999
   prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. 13-999
   doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA 13-999
   doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. 13-999
   prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc. 13-999
   doc. RNDr. Petr Svoboda, Ph.D., DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. 13-999
   prof. doc. Ing. Peter Šebo, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 13-999
   doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. 13-999
   MUDr. Martin Šnajdauf 13-999
   prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 13-999
   doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. 13-999
   doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. 13-999
   Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 13-999
   doc. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. 13-999
   doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. 13-999
   doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. 13-999
   RNDr. Eva Urbánková, Ph.D. 13-999
   RNDr. Marta Vandrovcová, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. 13-999
   RNDr. Viktorie Vlachová, Ph.D., DrSc. 13-999
   doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. 13-999
   doc. MUDr. Petr Zach, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc. 13-999
   doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. 13-999
   doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. 13-999
   prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. 13-999
Ústav anatomie (14-10)
   PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. 14-10
   Hana Švamberková 14-10
Ústav tělovýchovného lékařství (14-110)
   doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 14-110
Ústav hygieny a preventivní medicíny (14-130)
   Mgr. Jana Dvořáková 14-130
   Mgr. Iva Kladnická 14-130
   MUDr. Jana Langmajerová, Ph.D. 14-130
   MUDr. Jana Langmajerová, Ph.D. 14-130
   Petra Tišerová 14-130
Ústav sociálního a posudkového lékařství (14-140)
   doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. 14-140
   MUDr. Květuše Zikmundová, CSc. 14-140
Středisko vědeckých informací (14-171)
   PhDr. Dana Zdeňková 14-171
Centre for Information Technology (14-172)
   Ing. Bc. Milan Dvořák 14-172
   Ing. Tomáš Junek 14-172
   Mgr. Martin Navrátil 14-172
Ústav biofyziky (14-20)
   MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. 14-20
   Ing. Jiří Dejmek 14-20
Studijní oddělení (14-250)
   Mgr. Martina Buriánková 14-250
Department of science and research (14-260)
   prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA 14-260
   doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. 14-260
   prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. 14-260
   prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 14-260
   doc. MUDr. Jan Heller, CSc. 14-260
   MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D. 14-260
   prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. 14-260
   MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. 14-260
   MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D. 14-260
   prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. 14-260
   prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. 14-260
   doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. 14-260
   prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D. 14-260
   doc. Ing. František Lopot, CSc. 14-260
   prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. 14-260
   PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 14-260
   prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc. 14-260
   doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D. 14-260
   doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. 14-260
   doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. 14-260
   RNDr. Petr Šolc, Ph.D. 14-260
   prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. 14-260
   MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. 14-260
   RNDr. Marta Vandrovcová, Ph.D. 14-260
   Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. 14-260
Ústav biologie (14-30)
   RNDr. Mgr. Veronika Benson, Ph.D. 14-30
   RNDr. Karel Drbal, Ph.D. 14-30
   RNDr. Alena Kučerová 14-30
   MUDr. David Marx, Ph.D. 14-30
   Mgr. Veronika Novotná 14-30
   RNDr. Ing. Libor Staněk 14-30
I.interní klinika (14-310)
   MUDr. Karel Balihar, Ph.D. 14-310
   doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D. 14-310
   MUDr. Štěpán Jirouš 14-310
   MUDr. Martin Kačer, Ph.D. 14-310
   MUDr. Thomas Karvunidis, Ph.D. 14-310
   MUDr. Michal Krčma, Ph.D. 14-310
II.interní klinika (14-320)
   prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. 14-320
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny (14-330)
   doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 14-330
Klinika pneumologie a ftizeologie (14-340)
   MUDr. David Havel 14-340
Klinika pracovního lékařství (14-350)
   MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. 14-350
Oddělení neonatologie (14-361)
   Marcela Maierová 14-361
Klinika neurologická (14-380)
   MUDr. Petr Ševčík, Ph.D. 14-380
Klinika psychiatrická (14-390)
   Mgr. Bc. Petra Buňatová 14-390
   prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. 14-390
   MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková 14-390
   Edita Tišerová 14-390
   doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. 14-390
Ústav histologie a embryologie (14-40)
   prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 14-40
   doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 14-40
   doc. MUDr. Petr Hach, CSc. 14-40
   doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. 14-40
   MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D. 14-40
   prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 14-40
   doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. 14-40
Klinika chirurgická (14-400)
   doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. 14-400
   doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. 14-400
Klinika urologická (14-420)
   Ing. Lucie Mičolová 14-420
Department of Anaesthesiology and Resuscitation (14-430)
   doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc., Ph.D. 14-430
   MUDr. Richard Pradl, Ph.D. 14-430
Klinika stomatologická (14-470)
   MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. 14-470
   MUDr. Marie Šafářová, Ph.D. 14-470
Klinika gynekologicko - porodnická (14-480)
   doc. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D. 14-480
   doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. 14-480
   doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. 14-480
   MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D. 14-480
Ústav jazyků (14-50)
   Mgr. Alena Holá 14-50
   PhDr. Petr Honč, Ph.D. 14-50
Šiklův ústav patologie (14-500)
   doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D. 14-500
Ústav mikrobiologie (14-510)
   RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D. 14-510
Ústav epidemiologie (14-530)
   MUDr. Miroslava Šteklová 14-530
Ústav klinické biochemie a hematologie (14-540)
   MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. 14-540
Oddělení lékařské genetiky (14-550)
   MUDr. Monika Černá, Ph.D. 14-550
   Mgr. Markéta Hejnalová 14-550
Biomedical Center (14-560)
   MUDr. Pavel Vodička, CSc. 14-560
Ústav tělesné výchovy (14-60)
   Mgr. Martin Červený 14-60
Ústav lékařské chemie a biochemie (14-70)
   Ing. Václav Babuška, Ph.D. 14-70
   prof. MUDr. Radim Černý, CSc. 14-70
   Ing. Petra Chocholatá 14-70
   MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D. 14-70
Ústav fyziologie (14-80)
   MUDr. Jan Jedlička 14-80
   doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D. 14-80
   doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. 14-80
   doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. 14-80
Ústav patologické fyziologie (14-90)
   doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. 14-90
   MUDr. Karel Ježek, Ph.D. 14-90
Department of Anatomy (15-110)
   MUDr. Olga Procházková 15-110
   prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. 15-110
Department of Medical Biology and Genetics (15-120)
   prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 15-120
   prof. Lev Klebanov, DrSc. 15-120
   prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc. 15-120
   doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. 15-120
   doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. 15-120
   prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. 15-120
Department of Physiology (15-130)
   prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. 15-130
   prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc. 15-130
   MUDr. Renáta Ferenčíková, Ph.D. 15-130
   doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 15-130
   doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D. 15-130
   doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D. 15-130
   doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. 15-130
   MUDr. Pavel Trunečka, CSc. 15-130
   MUDr. Pavel Trunečka, CSc. 15-130
   RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. 15-130
Department of Histology and Embryology (15-140)
   doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. 15-140
Department of Hygiene and Preventive Medicine (15-150)
   prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. 15-150
Department of Languages (15-160)
   Mgr. Lucie Burešová 15-160
   PhDr. Jan Comorek, Ph.D. 15-160
Department of Medical Biophysics (15-170)
   prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 15-170
   MUDr. Vladimír Mašín, Ph.D. 15-170
Department of Medical Biochemistry (15-180)
   doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc. 15-180
   prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. 15-180
   RNDr. Radim Havelek, Ph.D. 15-180
   doc. Ing. Miloš Hroch, Ph.D. 15-180
   prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D. 15-180
   prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. 15-180
Department of Social Medicine (15-190)
   Mgr. Veronika Gigalová 15-190
   doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 15-190
   PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA 15-190
   PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA 15-190
   PhDr. Alena Mellanová, CSc. 15-190
   doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. 15-190
   doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. 15-190
   prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. 15-190
   prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 15-190
   PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. 15-190
   MUDr. Libor Zámečník, Ph.D. 15-190
Academic Department of Physical Education in Hradec Králové (15-200)
   Mgr. Jiří Bezouška 15-200
   Mgr. Jana Bezoušková Paulů 15-200
   Mgr. Michal Dunda 15-200
   Romana Podhorská 15-200
Department of Pharmacology (15-310)
   prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 15-310
   PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. 15-310
   prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. 15-310
   prof. MUDr. František Perlík, DrSc. 15-310
   prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. 15-310
   prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. 15-310
   doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. 15-310
Academic Department of Internal Medicine (15-400)
   prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. 15-400
   prof. doc. MUDr. Radan Brůha, CSc. 15-400
   prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. 15-400
   prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. 15-400
   PharmDr. MUDr. Kamil Rudolf, Ph.D. 15-400
   prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 15-400
1st Department of Internal Medicine – Cardioangiology (15-410)
   doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D. 15-410
   prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 15-410
   doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D. 15-410
3rd Department of Internal Medicine - Metabolic Care and Gerontology (15-413)
   prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc. 15-413
4th Department of Internal Medicine - Haematology (15-414)
   doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. 15-414
   prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc. 15-414
   RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D. 15-414
Academic Department of Surgery (15-440)
   prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. 15-440
   doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc. 15-440
   prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. 15-440
   prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. 15-440
   prof. MUDr. Jan Schützner, CSc. 15-440
   MUDr. Jiří Skřivan, CSc. 15-440
   doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. 15-440
Department of Cardiosurgery (15-442)
   doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. 15-442
Department of Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Medicine (15-446)
   prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D. 15-446
Department of Ophthalmology (15-470)
   doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. 15-470
The Fingerland Department of Pathology (15-490)
   prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 15-490
   prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D. 15-490
Department of Pediatrics (15-500)
   MUDr. Pavel Frühauf, CSc. 15-500
   RNDr. Hana Hansíková, CSc. 15-500
   doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. 15-500
Department of Obstetrics and Gynecology (15-510)
   prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. 15-510
   doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 15-510
   doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. 15-510
Department of Psychiatry (15-520)
   doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. 15-520
   Mgr. Jan Bažant 15-520
   prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. 15-520
   prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 15-520
Department of Diagnostic Radiology (15-531)
   prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. 15-531
Department of Oncology and Radiotherapy (15-532)
   doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. 15-532
   doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. 15-532
   doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. 15-532
   prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. 15-532
Department of Dentistry (15-550)
   prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. 15-550
   prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA 15-550
   MUDr. Jan Duška 15-550
   doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D. 15-550
   MUDr. Ladislav Korábek, MBA, CSc. 15-550
   doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc. 15-550
   MUDr. Vladimíra Radochová, Ph.D. 15-550
   MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D. 15-550
Department of Clinical Microbiology (15-560)
   prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. 15-560
   doc. MUDr. Olga Ryšková, CSc. 15-560
   Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D. 15-560
Department of Clinical Biochemistry (15-620)
   prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. 15-620
   doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. 15-620
   Mgr. Ilona Fátorová 15-620
   RNDr. Petr Sadílek, Ph.D. 15-620
Department of Clinical Immunology and Allergology (15-630)
   PharmDr. Petr Jílek, CSc. 15-630
   MUDr. Helena Posová, CSc. 15-630
Transfusion Division (15-9996)
   MUDr. Vít Řeháček 15-9996
Department of Biophysics and Physical Chemistry (16-16110)
   prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc. 16-16110
   Ing. Martin Drastík, Ph.D. 16-16110
   Ing. Vladimír Kubíček, CSc. 16-16110
   Mgr. Hana Kučerová 16-16110
   Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. 16-16110
   doc. Ing. Alice Lázníčková, CSc. 16-16110
   Mgr. Štěpánka Řeháková 16-16110
Department of Organic And Bioorganic Chemistry (16-16120)
   doc. RNDr. Věra Klimešová, CSc. 16-16120
   doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. 16-16120
   doc. PharmDr. Miloš Macháček, CSc. 16-16120
   Mgr. Petr Matouš 16-16120
   PharmDr. Karel Palát, CSc. 16-16120
   doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. 16-16120
   prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. 16-16120
Department of Pharmaceutical Botany (16-16130)
   prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. 16-16130
   prof. RNDr. Irena Valterová, CSc. 16-16130
Department of Analytical Chemistry (16-16140)
   PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D. 16-16140
   RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D. 16-16140
   prof. RNDr. Vladimír Král, DSc. 16-16140
   doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. 16-16140
   PharmDr. Klára Michalíková, Ph.D. 16-16140
   doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 16-16140
   doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc. 16-16140
   Mgr. Hedvika Raabová 16-16140
   doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 16-16140
Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
   prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 16-16150
   Mgr. Ilona Fátorová 16-16150
   doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. 16-16150
   doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 16-16150
   PharmDr. Petr Jílek, CSc. 16-16150
   RNDr. Klára Konečná, Ph.D. 16-16150
   PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. 16-16150
   Ing. Lucie Křivčíková 16-16150
   prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D. 16-16150
   doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D. 16-16150
   prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 16-16150
   MUDr. Helena Posová, CSc. 16-16150
   Mgr. Alena Prašnická 16-16150
   PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. 16-16150
   doc. MUDr. Olga Ryšková, CSc. 16-16150
   MUDr. Vít Řeháček 16-16150
   RNDr. Pavel Řehulka, Ph.D. 16-16150
   RNDr. Petr Sadílek, Ph.D. 16-16150
   doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. 16-16150
   prof. doc. Ing. Peter Šebo, CSc. 16-16150
   Ing. Jana Vacková 16-16150
   Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D. 16-16150
   RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D. 16-16150
   Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D. 16-16150
Department of Biochemical Sciences (16-16160)
   prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. 16-16160
   prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. 16-16160
   RNDr. Hana Hansíková, CSc. 16-16160
   RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D. 16-16160
   Ing. Petra Matoušková, Ph.D. 16-16160
   RNDr. Eva Novotná, Ph.D. 16-16160
   prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 16-16160
Department of Pharmacology and Toxicology (16-16170)
   doc. MUDr. Petr Hach, CSc. 16-16170
   prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 16-16170
   PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. 16-16170
   prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc. 16-16170
   doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 16-16170
   prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. 16-16170
   PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. 16-16170
   prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. 16-16170
   doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. 16-16170
   PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. 16-16170
Department of Pharmacognosy (16-16180)
   PharmDr. Jan Martin, Ph.D. 16-16180
   PharmDr. Tomáš Siatka, CSc. 16-16180
   doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc. 16-16180
   PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D. 16-16180
   doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. 16-16180
Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis (16-16190)
   prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 16-16190
   PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 16-16190
   PharmDr. Kamil Kopecký, Ph.D. 16-16190
   doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. 16-16190
   RNDr. Milan Mokrý, CSc. 16-16190
   Mgr. Martin Mžik 16-16190
   PharmDr. Vít Šesták, Ph.D. 16-16190
   doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. 16-16190
   Mgr. Jan Švec, Ph.D. 16-16190
   RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. 16-16190
   doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. 16-16190
   PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. 16-16190
Department of Pharmaceutical Technology (16-16210)
   doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. 16-16210
   PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. 16-16210
   doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 16-16210
   PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 16-16210
Department of Social and Clinical Pharmacy (16-16220)
   doc. PhDr. František Dohnal, CSc. 16-16220
   PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. 16-16220
   PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. 16-16220
   RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. 16-16220
   PharmDr. Josef Malý, Ph.D. 16-16220
   PharmDr. Helena Marešová 16-16220
   PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D. 16-16220
   PharmDr. Lenka Práznovcová, Ph.D. 16-16220
   PharmDr. MUDr. Kamil Rudolf, Ph.D. 16-16220
   PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. 16-16220
   PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D. 16-16220
Department of Physical Education and Sports (16-16240)
   Mgr. Jiří Bezouška 16-16240
   Mgr. Jana Bezoušková Paulů 16-16240
   Mgr. Michal Dunda 16-16240
Section of Foreign Languages (16-16250)
   Mgr. Lucie Burešová 16-16250
   Mgr. Renáta Divišová 16-16250
   Mgr. Zuzana Katerová 16-16250
   PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D. 16-16250
Center for Information Technology (16-16910)
   Ing. Josef Marek 16-16910
Faculty Dean Office (16-77777)
   Renáta Neznámá 16-77777
Not assigned (unknown department) (16-99999)
   doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. 16-99999
   doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc. 16-99999
   prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 16-99999
   prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 16-99999
   prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. 16-99999
   doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. 16-99999
   prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc. 16-99999
   RNDr. Pavel Flachs, Ph.D. 16-99999
   prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. 16-99999
   prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 16-99999
   prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 16-99999
   doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 16-99999
   doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 16-99999
   prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. 16-99999
   doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D. 16-99999
   prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 16-99999
   prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. 16-99999
   prof. MUDr. Leoš Navrátil, MBA, CSc., dr. h. c. 16-99999
   PharmDr. Karel Palát, CSc. 16-99999
   prof. MUDr. František Perlík, DrSc. 16-99999
   prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc. 16-99999
   prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 16-99999
   prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D. 16-99999
   doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. 16-99999
   prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. 16-99999
   doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. 16-99999
   prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc. 16-99999
   prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 16-99999
   prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. 16-99999
   Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D. 16-99999
   prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 16-99999
Czech Institute of Egyptology (21-CEGU)
   prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. 21-CEGU
   prof. Miroslav Bárta, Dr. 21-CEGU
   Mgr. Marek Dospěl, Ph.D. 21-CEGU
   doc. Jiří Janák, Th.D. 21-CEGU
   doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. 21-CEGU
   Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D. 21-CEGU
   Mgr. Mohamed Abdel Moneim Megahed, Ph.D. 21-CEGU
   doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D. 21-CEGU
   doc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D. 21-CEGU
Centrum komparatistiky (21-CKOM)
   Mgr. Dita Sálová, Ph.D. 21-CKOM
Deans Office (21-DEK)
   Mgr. Barbora Černá, DiS. 21-DEK
   Bc. Romana Hudousková 21-DEK
   doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. 21-DEK
   Bc. Jana Tvrzová 21-DEK
Institute of Phonetics (21-FU)
   prof. PhDr. Marie Bořek - Dohalská, DrSc. 21-FU
   prof. PhDr. Zdenka Palková, CSc. 21-FU
   doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. 21-FU
   Mgr. David Studenovský, Ph.D. 21-FU
   Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. 21-FU
   PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. 21-FU
   doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 21-FU
Language Centre (21-JC)
   PhDr. Alena Bočková, Ph.D. 21-JC
   PhDr. Alena Bočková, Ph.D. 21-JC
   PhDr. Libuše Drnková 21-JC
Language Centre - English (21-JCA)
   PhDr. Milan Buben, Ph.D. 21-JCA
   Mgr. Markéta Doubravová, DiS. 21-JCA
   PhDr. Mgr. Marie Hanzlíková 21-JCA
   Štěpánka Korytová Magstadt, M.A., CSc., Ph.D. 21-JCA
   Terezie Límanová, M.A. 21-JCA
   Mgr. Ivana Mičínová 21-JCA
   Mgr. Irina Minakova, Ph.D. 21-JCA
   PhDr. Ivana Rusňaková 21-JCA
Language Centre - French (21-JCF)
   Mgr. Eva Popelková 21-JCF
   PhDr. Věroslava Senjuková 21-JCF
   PhDr. Dana Slabochová, CSc. 21-JCF
Language Centre - Latin (21-JCL)
   Mgr. Šimon Dittrich 21-JCL
   Mgr. Cyril Matouš 21-JCL
   Mgr. Klára Žytková 21-JCL
Language Centre - German (21-JCN)
   Hedvika Blahníková, Mag. phil. 21-JCN
   PhDr. Helena Hasilová, Ph.D. 21-JCN
   PhDr. Eva Kašparová 21-JCN
   ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D. 21-JCN
   Klára Tschek, M.A. 21-JCN
   Klára Tschek, M.A. 21-JCN
Language Centre - Russian (21-JCR)
   Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D. 21-JCR
   PhDr. Jana Vinceová 21-JCR
   Mgr. Kateryna Zubkovska 21-JCR
Language Centre - Spanish (21-JCS)
   Mgr. Jana Králová 21-JCS
   PhDr. Eva Šašková 21-JCS
Department of Adult Education and Personnel Management (21-KANPR)
   RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D. 21-KANPR
   PhDr. Olga Běhounková, Ph.D. 21-KANPR
   PhDr. Mgr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 21-KANPR
   doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 21-KANPR
   Mgr. Jan Froněk, Ph.D. 21-KANPR
   Mgr. Elena Jaroševská, CSc. 21-KANPR
   PhDr. František Knobloch, CSc. 21-KANPR
   PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D. 21-KANPR
   PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 21-KANPR
   prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 21-KANPR
   PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 21-KANPR
   PhDr. Martin Vávra, Ph.D. 21-KANPR
   prof. PhDr. Jaroslav Veteška, MBA, Ph.D. 21-KANPR
   doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 21-KANPR
   RNDr. Jan Žufan, MBA, Ph.D. 21-KANPR
Departement of Theatre Studies (21-KDV)
   Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D. 21-KDV
   doc. Petr Christov, Ph.D. 21-KDV
   Mgr. Jan Jiřík, Ph.D. 21-KDV
   doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. 21-KDV
   Mgr. Klára Kolinská, Dr., Ph.D. 21-KDV
   doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. 21-KDV
   Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. 21-KDV
Department of Aestetics (21-KEST)
   doc. PhDr. Roman Dykast, CSc. 21-KEST
   Mgr. Tereza Hadravová, Ph.D. 21-KEST
   Mgr. Martin Kaplický, Ph.D. 21-KEST
   Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D. 21-KEST
   doc. Tomáš Kulka, Ph.D. 21-KEST
   Mgr. MgA. Markéta Magidová 21-KEST
   Mgr. Jakub Stejskal, Ph.D. 21-KEST
   PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. 21-KEST
   PhDr. Vlastimil Zátka, CSc. 21-KEST
   prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. 21-KEST
Film Studies Department (21-KFS)
   Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D. 21-KFS
   Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D. 21-KFS
   PhDr. David Čeněk 21-KFS
   Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. 21-KFS
   PhDr. Václav Hájek, Ph.D. 21-KFS
   PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. 21-KFS
   Mgr. Eva Pjajčíková 21-KFS
   Mgr. František Podhajský, Ph.D. 21-KFS
   doc. PhDr. Stanislava Přádná 21-KFS
   doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. 21-KFS
   doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D. 21-KFS
   Mgr. Magda Španihelová, Ph.D. 21-KFS
   Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. 21-KFS
Department of South Slavonic and Balkan Studies (21-KJBS)
   Ginka Aleksandrova Bakardzhieva, Ph.D. 21-KJBS
   prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. 21-KJBS
   Mgr. Karel Jirásek, Ph.D. 21-KJBS
   Mgr. Jane Jovanov 21-KJBS
   PhDr. Jiří Kocián 21-KJBS
   Mgr. Magda Lojk 21-KJBS
   Mgr. Igor Mikušiak 21-KJBS
   PhDr. Jiří Našinec 21-KJBS
   Mgr. Božana Niševa, Ph.D. 21-KJBS
   doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. 21-KJBS
   Mgr. Ludvík Pospíšil 21-KJBS
   Mgr. Kateřina Romaševská, Ph.D. 21-KJBS
   Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. 21-KJBS
   Andrej Šurla, Ph.D. 21-KJBS
   Danica Todorovic 21-KJBS
   Dr. phil. Dan Ungureanu 21-KJBS
   PhDr. Libuše Valentová, CSc. 21-KJBS
   Mgr. Dajana Vasiljevićová 21-KJBS
   Mgr. Přemysl Vinš 21-KJBS
   Mgr. Sandra Vlainić 21-KJBS
   Mgr. Marija Vlašić, Ph.D. 21-KJBS
   Tanya Yankova, Ph.D. 21-KJBS
   PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. 21-KJBS
Department of Logic (21-KLOG)
   prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. 21-KLOG
   Mgr. Vít Bělič, CSc. 21-KLOG
   Mgr. Marta Bílková, Ph.D. 21-KLOG
   Mgr. Michal Dančák 21-KLOG
   Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. 21-KLOG
   RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D. 21-KLOG
   RNDr. David Chodounský, Ph.D. 21-KLOG
   prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc. 21-KLOG
   PhDr. Michal Peliš, Ph.D. 21-KLOG
   Mgr. Jonathan Verner, Ph.D. 21-KLOG
   PhDr. Mgr. Marta Vlasáková, Ph.D. 21-KLOG
   PhDr. Iivi Zájedová, Ph.D. 21-KLOG
   PhDr. Iivi Zájedová, Ph.D. 21-KLOG
Department of Education (21-KPED)
   JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. 21-KPED
   Andrea Běhalová, BA, M.A., Ph.D. 21-KPED
   Mgr. David Beňák, DiS. 21-KPED
   Mgr. Bc. Matouš Brejcha 21-KPED
   Mgr. Vlastimil Horník 21-KPED
   PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 21-KPED
   doc. PhDr. Jaroslav Koťa 21-KPED
   PhDr. Magdalena Koťová, Ph.D. 21-KPED
   Mgr. Klára Lenkvíková 21-KPED
   doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 21-KPED
   Mgr. Martina Lukášová 21-KPED
   Mgr. Bc. Veronika Novotná 21-KPED
   PhDr. Anna Páchová, Ph.D. 21-KPED
   PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 21-KPED
   Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D. 21-KPED
   Mgr. Helena Ryant Klárová 21-KPED
   doc. PhDr. Petr Sak, CSc. 21-KPED
   Mgr. Tereza Slabihoudková 21-KPED
   doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 21-KPED
   Mgr. Vladana Smotlachová 21-KPED
   prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. 21-KPED
   Mgr. Jaroslava Stolařová 21-KPED
   doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. 21-KPED
   doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D. 21-KPED
   doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 21-KPED
   prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 21-KPED
   Mgr. et Mgr. Jakub Švec 21-KPED
   PhDr. Anna Tomková, Ph.D. 21-KPED
   doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 21-KPED
   doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 21-KPED
   doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 21-KPED
   PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D. 21-KPED
   Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová 21-KPED
   PhDr. Jan Voda, Ph.D. 21-KPED
   Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. 21-KPED
   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. 21-KPED
Department of Psychology (21-KPS)
   doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 21-KPS
   Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Jan Benda 21-KPS
   Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. 21-KPS
   prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. 21-KPS
   PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Mgr. Ondřej Cerha 21-KPS
   PhDr. David Čáp, Ph.D. 21-KPS
   Bc. Monika Červinková 21-KPS
   Mgr. Martina Franzová 21-KPS
   doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Hana Georgi, Ph.D. 21-KPS
   doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 21-KPS
   doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Daniel Heller 21-KPS
   doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc. 21-KPS
   prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. 21-KPS
   doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. 21-KPS
   doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D. 21-KPS
   doc. PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D. 21-KPS
   doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 21-KPS
   doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. 21-KPS
   Mgr. Alek Lačev, Ph.D. 21-KPS
   Mgr. Miroslav Litavský 21-KPS
   Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. 21-KPS
   Jana Matějková 21-KPS
   PhDr. David Michalík, Ph.D. 21-KPS
   prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 21-KPS