List of advisorsList of advisors(version: 17)
 
   Login via CAS
By advisor:
Change order to code - title
By doctoral students:
Change order to code - title
Change order to code - title
 

sort in descending ordersort in ascending orderAdvisorsort in descending ordersort in ascending orderActivesort in descending ordersort in ascending orderDepartmentsort in descending ordersort in ascending orderFacultysort in descending ordersort in ascending orderNumber of doctoral students according to filter criteriasort in descending ordersort in ascending orderTotal number of doctoral students
detailBeier Petr, Ing., Ph.D.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF88
detailBojdys Michael Janus, Dr.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF33
detailDračínský Martin, RNDr., Ph.D.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF22
detailGrüner Bohumír, RNDr., CSc.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF11
detailHocek Michal, prof. Ing., CSc., DSc.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF2828
detailJahn Ullrich, Dr., Ph.D.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF1414
detailJaneba Zlatko, Ing., CSc.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF33
detailJindřich Jindřich, doc. RNDr., CSc.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF1010
detailKotora Martin, prof. RNDr., CSc.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF2424
detailKraus Tomáš, Mgr., Ph.D.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF22
detailMachara Aleš, Ing., Ph.D.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF22
detailMatoušová Eliška, PharmDr., Ph.D.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF11
detailMíšek Jiří, RNDr., Ph.D.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF11
detailNencka Radim, Mgr., Ph.D.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF11
detailRoithová Jana, prof. Mgr., Ph.D.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF1212
detailSmrček Stanislav, doc. Ing., CSc.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF33
detailStará Irena, RNDr., CSc.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF22
detailStarý Ivo, RNDr., CSc.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF99
detailTeplý Filip, RNDr., Ph.D.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF77
detailVeselý Jan, doc. RNDr., Ph.D.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF99
detailVrábel Milan, Ing., Ph.D.YesKatedra organické chemie (31-270)PřF11
Results 1-21 of 21 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html