Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Preventive Medicine and Epidemiology (0912VD350067)

  Faculty: Third Faculty of Medicine
  Study programme: Preventive Medicine and Epidemiology (P0912D350067)
  Form of study: combined
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  5 / 5

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 780
  • shrink expand
   Obor studuje mechanismy interakcí, chemických, fyzikálních a biologických faktorů
   životního, pracovního prostředí organismu.
   Integruje metodické přístupy především z oblasti toxikologie, molekulární biologie
   a imunologie. Je teoretickou základnou pro preventivní obory v lékařství, tj. hygienu
   a epidemiologii.
   SP je uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Originalita předkládaného projektu 0 - 30 bodů
   Předpoklady pro realizaci předkládaného projektu 0 - 30 bodů
   Znalosti o problematice předkládaného projektu 0 - 10 bodů
   Doložená iniciální zkušenost s výzkumnou prací (např. účast na studentské vědecké konferenci, autorství či spoluautorství publikací apod.) 0 - 10 bodů
   Aktivní znalost angličtiny 0 - 10 bodů
   Schopnost diskuze o odborném problému 0 - 10 bodů
   Celkový max. součet bodů 100
   Pro přijetí je nutno získat více než 50 bodů.
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.06.2024 Until: 30.06.2024
   Alternative date (of entrance exam): 01.07.2024 Until: 10.07.2024
  • shrink expand
   Literatura je doporučována jednotlivými potencionálními školiteli. Vychází se přitom ze zaměření předpokládané disertace a oboru, ve kterém bude práce realizována. Jedná se zejména o monografie a renomované IF časopisy. Doporučená literatura je zveřejněna u profilů jednotlivých školitelů.
  • shrink expand
   Absolvent doktorského studijního programu (Ph.D.) Preventivní medicína získá vzdělání v oboru preventivního lékařství. Na základě principů medicíny založené na důkazech umí hodnotit význam působení faktorů na zdraví jedince i populace a stanovit možnosti i způsoby prevence poruch zdraví.
   Obhajobou disertační práce absolvent dokládá, že je schopen samostatně vědecky pracovat, publikovat výsledky v odborných časopisech a vést mladé vědecké pracovníky. Standardní doba studia jsou čtyři (4) roky, což umožní také mezinárodní vědecké aktivity.