Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Medical Biophysics (0912VD110001)

  Faculty: Third Faculty of Medicine
  Study programme: Medical Biophysics (P0912D110001)
  Form of study: combined
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 780
  • shrink expand
   Lékařská biofyzika je interdisciplinární vědní obor využívají prakticky všechny biologické obory. Při výchově postgraduálních studentů, kteří jsou převážně absolventy lékařských fakult, se proto zaměříme na jejich lepší chápání vzájemných souvislostí mezi fyzikou a medicínou, tak, aby byli schopni tyto poznatky následně využít.
   DSP jsou bez specializace
  • shrink expand
   Přijímací zkouška probíhá před komisí formou ústního pohovoru a prověřuje způsobilost studenta k vědecké práci v oboru a schopnost úspěšně absolvovat studium. Všeobecné znalosti a připravenost uchazeče je hodnocena komisí na základě těchto kritérií:
   a) Kvalita projektu dizertace a způsob její prezentace, návrh školitele/konzultanta a finanční zajištění projektu – max. 30 bodů;
   b) předchozí vědecká činnost v daném oboru (publikace, účast na SVK, apod.) – max. 20 bodů;
   c) znalosti v oboru v rozsahu navazujícího magisterského studia – max. 50 bodů;
   Minimální počet bodu pro přijetí: 60 bodů.
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.06.2024 Until: 30.06.2024
   Alternative date (of entrance exam): 01.07.2024 Until: 10.07.2024
  • shrink expand
   Literatura je doporučována jednotlivými potencionálními školiteli. Vychází se přitom ze zaměření předpokládané disertace a oboru, ve kterém bude práce realizována. Jedná se zejména o monografie a renomované IF časopisy. Doporučená literatura je zveřejněna u profilů jednotlivých školitelů.
  • shrink expand
   Doktorský (Ph.D.) studijní program Lékařská biofyzika je interdisciplinární vědní obor využívají spolupráci převážně biologických pracovišť od základního výzkumu až po klinická pracoviště. Výchova studentů se zaměřuje na vzájemné souvislostí mezi fyzikou a medicínou. Pozornost se věnuje především prohlubování poznatků v diagnostických a terapeutických metodách, možnostem terapeutického ovlivnění fyzikálních dějů na buněčné membráně,