Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Human Physiology and Pathophysiology (0912VD350069)

  Faculty: Third Faculty of Medicine
  Study programme: Human Physiology and Pathophysiology (P0912D350069)
  Form of study: combined
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  1 / 1

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 780
  • shrink expand
   Funkčně definovaný obor, který se zabává studiem orgánových regulačních funkcí při reakci a adaptaci jednotlivých systémů organismu na změny zevního a vnitřního prostředí v norně a zapatologických stavů. Převládá přechod od studií nepřímých projevů určité funkce ke studiu vlastních funkčních a regulačních mechanismů na buněčné a molekulární úrovni s cílem využít získané poznatky pro prevenci, diagnostiku a terapii humánních onemocnění.
   Studijní program je uskutečňován ve spolupráci s Fyziologickým ústavem AV ČR.
   DSP jsou bez specializace
  • shrink expand
   Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, v němž jsou prověřovány především odborné a jazykové znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. Součástí pohovoru je rozprava nad předloženým projektem doktorské dizertační práce.
   Kritéria hodnocení:
   1. Návrh školitele, popř. konzultanta – musí být předem projednán a doporučen OR (viz databáze školitelů OR 05) – max. 5 b
   2. Anotace musí odpovídat zaměření OR, projekt disertace musí mít odpovídající kvalitu a finanční zajištění – max. 10 b
   3. Prováděný výzkum musí být předem projednán s vedením pracoviště potenciálního školitele nebo s jiným výzkumným ústavem – max. 5 b
   4. Projekt musí splňovat etické normy – max. 5 b
   Minimální počet bodů pro přijetí: 15 b
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.06.2024 Until: 30.06.2024
   Alternative date (of entrance exam): 01.07.2024 Until: 10.07.2024
  • shrink expand
   Literatura je doporučována jednotlivými potencionálními školiteli. Vychází se přitom ze zaměření předpokládané disertace a oboru, ve kterém bude práce realizována. Jedná se zejména o monografie a renomované IF časopisy. Doporučená literatura je zveřejněna u profilů jednotlivých školitelů.
  • shrink expand
   Doktorský (Ph.D.) studijní program oboru Fyziologie a patofyziologie člověka je zaměřen na metodologii vědy a studium činnosti orgánových systémů zdravého i nemocí postiženého organismu. Těžiště studia je soustředěno na regulační funkce organismu od molekulární úrovně a genetiky až po vliv zevního prostředí na činnost organismu. Úroveň absolventa před obhajobou disertační práce je ověřena státní zkouškou. Při obhajobě doktorské disertace osvědčuje doktorand detailní znalost vlastní zkoumané problematiky, zvládnutí metodologických přístupů, invenci při řešení vědeckého problému a interpretační schopnost potřebnou pro zařazení získaných výsledků do kontextu světové vědy. Standardní doba studia je čtyři roky.