Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Cardiovascular Science (0912VD350021)

  Faculty: Third Faculty of Medicine
  Study programme: Cardiovascular Science (P0912D350021)
  Form of study: combined
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Maximum number of accepted students: 10
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  3 / 3

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 780
  • shrink expand
   Program je zaměřen na celou šíři kardiovaskulárního (KV) výzkumu. Z klinických oborů jsou jeho součástí kardiologie, dětská kardiologie, kardiochirurgie, angiologie, cévní chirurgie, vaskulární neurologie - a rovněž související obory teoretické i preklinické resp. jejich části zabývající se kardiovaskulárním výzkumem - anatomie, biologie, embryologie, histologie, fyziologie a patofyziologie, lékařská chemie a biochemie, patologie, farmakologie, mikrobiologie, lékařská imunologie, preventivní lékařství a epidemiologie).
   Studijní program je uskutečňován bez specializace ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy."
  • shrink expand
   Přijímací zkouška probíhá před komisí formou ústního pohovoru a prověřuje způsobilost studenta k vědecké práci v oboru a schopnost úspěšně absolvovat studium. Všeobecné znalosti a připravenost uchazeče je hodnocena komisí na základě těchto kritérií:
   Originalita předkládaného projektu 0 - 30 bodů
   Předpoklady pro realizaci předkládaného projektu 0 - 30 bodů
   Znalosti o problematice předkládaného projektu 0 - 10 bodů
   Doložená iniciální zkušenost s výzkumnou prací (např. účast na studentské vědecké konferenci, autorství či spoluautorství publikací apod.) 0 - 10 bodů
   Aktivní znalost angličtiny 0 - 10 bodů
   Schopnost diskuze o odborném problému 0 - 10 bodů
   Celkový max. součet bodů 100
   Pro přijetí je nutno získat více než 50 bodů.
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.06.2024 Until: 30.06.2024
   Alternative date (of entrance exam): 01.07.2024 Until: 10.07.2024
  • shrink expand
   Literatura je doporučována jednotlivými potencionálními školiteli. Vychází se přitom ze zaměření předpokládané dizertace. Jedná se zejména o monografie a renomované IF časopisy. Doporučená literatura je zveřejněna u profilů jednotlivých školitelů.
  • shrink expand
   Bližší informace na webových stránkách 3. LF UK: www.lf3.cuni.cz