Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Pathology (0912VD350094)

  Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
  Study programme: Pathology (P0912D350094)
  Form of study: combined
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 1
  Maximum number of accepted students: 4
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online, Paper
  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 780
   Charge for a paper application: 830
  • shrink expand
   Studijní program Patologie zahrnuje především tyto okruhy: korelace morfologických a molekulárně biologických vlastností nádorů s důrazem na využití v diferenciální diagnostice, metody detekce virových a bakteriálních patogenů v karcinogenezi, klinicko patologické koreláty v hematoonkologii, problematiku nádorů hlavy a krku, slinných žláz, plic a gastrointestinálního traktu s důrazem na charakteristiku nových jednotek.


   Jedná se o studijní program bez specializace.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, v němž jsou prověřovány především odborné a jazykové znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru.
   Přijímací pohovory jsou ústní:
   1. anglický jazyk (0-20 bodů)
   2. odborné téma (0 -40 bodů)
   3. zkouška z oboru (0 - 30)
   4. publikační, přednášková činnost (0-10 bodů)

   Pro přijetí je nutné dosažení minimální bodové hranice 70 bodů.
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.06.2024 Until: 30.06.2024
   Alternative date (of entrance exam): 01.07.2024 Until: 31.07.2024
  • shrink expand
   Uchazeči musí dělat přijímací zkoušky.
  • shrink expand
   Doporučená literatura:
   Kumar, Cotran, Robbins: Robbins Basic Pathology, 7th ed. Saunders Company, 2003. ISBN 0-7216-9274-5
   Rosai: Ackermans Surgical Pathology, 8th ed. Mosby, 1996. ISBN 0-8016-7004-7
   Bancroft, Cook: Manual of Histological Techniques and their Diagnostic Applications. Churchill Livingstone 1995, ISBN 0-443-04534-8
   Dabbs: Diagnostic Immunohistochemistry. Churchill Livingstone 2002. ISBN 0-443-06566-7
  • shrink expand
   Absolvent studijního programu Patologie získá během studia nejen široký teoretický základ z oboru patologie, ale hlubší znalosti metodické, především technik molekulárně biologických a imunohistochemických. Moderní pojetí oboru patologie zahrnuje molekulární genetiku, imunoprofil a ultrastrukturální aspekty patologických procesů, především při studiu nádorů. Teoretická průprava absoventovi umožní samostatně vědecky pracovat počínaje od zpracování odborné literatury k danému tématu, přes stanovení hypotézy, jejího ověření na základě vlastních výsledků až po jejich vhodnou interpretaci s následnou publikací v odborných časopisech.