Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Adapted Physical Education and Sport (1014TA280004)

  Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
  Study programme: Adapted Physical Education and Sport (N1014A280004)
  Form of study: combined
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 20
  Standard length of study: 2 years
  Short note: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  16 / 40

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 880
  • shrink expand

   Applied physical education and sport of people with specific needs is devoted to the field of so-called applied movement activities, ie movement at the top, recreational and health level for individuals with different types of disabilities and restrictions. It is based on a wide range of disciplines focused on the pedagogical and psychological field (focusing on special pedagogy and ethics in the field of applied physical activities), on the fields of kinanthropology (the evaluation of the movement system and anthropomotorics), and fields that enable the necessary knowledge about issues of people with specific needs (patobiomechanics, applied mobility programs for people with special needs, sports training for people with specific needs, etc.). Compared to the bachelor's study, the portfolio of subjects is enriched with subjects focusing on the management of sporting events for people with specific needs, health aspects of sports of people with specific needs and prevention of civilization diseases. The essential component of the SP is the subject of the final work. Professional skills are developed and strengthened through practice. The SP provides a detailed understanding of the methods of working with people with specific needs and provides students with knowledge of development trends in the field and awareness of their application in practice. A balanced structure of compulsory, elective and optional subjects allows students to fully cover the full range of their professional needs.

  • shrink expand

   Přijímací  zkouška  je dvoukolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem, kteří se u přijímací zkoušky umístí podle počtu dosažených bodů v předpokládaném počtu přijímaných. Tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě v pořadí. Splní-li tuto podmínku větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu a počtu přijatých uchazečů v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkan.

   Talentová zkouška (první kolo)

   1. Talentová zkouška z atletiky (0 - 100 bodů)

   2. Talentová zkouška ze sportovních her (0 - 100 bodů)

   3. Talentová zkouška z plavání (0 - 100 bodů)

   Do druhého kola postupují všichni uchazečí, kteří z každé talentové zkoušky získají minimálně 1 bod.

   Bodování talentových zkoušek naleznete na https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-35.html

   Písemné přijímací zkoušky se konají ve dnech 3. 6. - 5. 6. 2024 (řádný termín) a v náhradním termínu 11. - 16. 6. 2024

   Písemná zkouška (druhé kolo)

   1. Písemná zkouška - test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Aplikovaná tělesná výchova osob se specifickými potřebami) (0 - 400 bodů)

   80 otázek – vždy jen jedna správná odpověď   (1 otázka --- 5 bodů)

    Celkem možno získat:                                                    0 – 700 bodů

  • shrink expand

   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 11.05.2024 Until: 12.05.2024
   Alternative date (of entrance exam): 08.06.2024 Until: 09.06.2024
   Medical fitness: sport physician
  • shrink expand
   Potvrzení od sportovního či tělovýchovného lékaře, že je student schopen zvýšené fyzické námahy spojené se studiem tělesné výchovy a sportu. Prohlídka má platnost 1 rok od data vydání.
  • shrink expand

   Absolventi 5 semestrů studijních programů /oborů Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami na FTVS UK nebo odpovídajícího studia FTK UP Olomouc s průměrem známek do 2,00 za 5 semestrů studia budou přijati bez přijímacích zkoušek.

  • shrink expand

   no

  • shrink expand

   Studium připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky pro široké spektrum profesí v této oblasti. Jedná se zejména o specialisty pro podporu aplikovaných pohybových aktivit (viz Nařízení vlády, Sb. Zákonů 275/2016), ale i například pedagogy volného času, pedagogické asistenty a konzultanty, trenéry, metodiky či organizátory a poskytovatele služeb v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. Zároveň studijní program připravuje i potenciální adepty pro doktorské studium a uplatnění v oblasti vědy a výzkumu. V současné době je vzhledem k inkluzivním trendům vzdělávání vysoká poptávka po nové pracovní pozici „konzultant aplikovaných pohybových a aktivit“.