Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Military Physical Education, Physical Education and Sport for Teacher Education (1014RA280009)

  Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
  Study programme: Military Physical Education, Physical Education and Sport for Teacher Education (B1014A280009)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 5
  Standard length of study: 3 years
  Short note: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  8 / 48

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 880
   Note: Bank: Komerční banka Prague 6 Account number: 43-9685580247/0100, IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variable symbol: after filling of the electronic form, the six-numbered code will be generated to each application – ID of electronic application. If the variable symbol is not stated, the system doesn’t match the payment to the electronic application. Payment is possible only by card or by bank transfer. The fee for the operation of the admission is non-refundable.
  • shrink expand

   The Study Programme combines the Physical Education with the Military Physical Education. The graduates are educated in the branch of Kinanthropology which they use in the area of Military Education. This branch includes the areas of Humanities (philosophy and history of sport), Social Sciences (psychology, sociology, pedagogy and sport management), Biomedicine (biomechanics, physiology of sport and exercise), interdisciplinary (anthropomotorics, fitness and healthy lifestyle, nutrition). In addition to that there is also the didactics of sport on its theoretical and practical basis as well as the basic didactics of the main sport activities. The subjects focused on a final thesis processing, mainly on learning about a basic methodology in the scientific research, are the essential part of the Study Programme. Professional skills are gained and developed through professional experience.
   The students participate to a certain extent in activities connected with methodology within the Faculty as well as within the units of the Ministry of Defence.

  • shrink expand

   Přijímací zkouška je dvoukolová.  

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem, kteří se u přijímací zkoušky umístí podle počtu dosažených bodů v předpokládaném počtu přijímaných. Tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě v pořadí. Splní-li tuto podmínku větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu a počtu přijatých uchazečů v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkan.

   Bodový zisk je součtem bodů získaných v rámci talentových zkoušek (první kolo přijímací zkoušky) a bodů získaných z testu Obecných studijních předpokladů (druhé kolo přijímací zkoušky). 

   Talentová zkouška (první kolo přijímací zkoušky): 

   1. Talentová zkouška z atletiky (0 - 100 bodů)

   2. Talentová zkouška z gymnastiky (0 - 100 bodů)

   3. Talentová zkouška ze sportovních her (0 - 100 bodů)

   4. Talentová zkouška z plavání (0 - 100 bodů)

   5. Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu (0 - 300 bodů)

   Z každé jednotlivé talentové zkoušky je nutné získat alespoň 1 bod. Uchazeč, který tuto podmínku nesplní, nemůže být přijat. 

   Více informací k přijímacím zkouškám včetně bodování talentových zkoušek naleznete na https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-35.html

   Prokázání obecných studijních předpokladů (druhé kolo přijímací zkoušky): 

   Uchazeč prokazuje obecné studijní předpoklady absolvováním a výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. v období od prosince 2023 do 15. května 2024 a to z testu Obecných studijních předpokladů (OSP). Pokud se uchazeč zúčastní více než jednoho termínu NSZ, bude mu započítán nejlepší dosažený výsledek. Výsledky předá společnost www.scio.cz, s.r.o. Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v elektronické podobě po 15.5.2024. Výsledek Národních srovnávacích zkoušek – tzv. harmonizovaný percentil bude pro účely přijímacího řízení vynásoben koeficientem „4“. Výsledek po vynásobení bude zaokrouhlen na celé číslo.

  • shrink expand

   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.   Verification method: entrance exam, SCIO test
   Confirmation date (of entrance exam) from: 11.05.2024 Until: 13.05.2024
   Alternative date (of entrance exam): 08.06.2024 Until: 10.06.2024
   Medical fitness: sport physician
  • shrink expand
   Potvrzení od sportovního či tělovýchovného lékaře, že je student schopen zvýšené fyzické námahy spojené se studiem tělesné výchovy a sportu. Prohlídka má platnost 1 rok od data vydání.
  • shrink expand

   no

  • shrink expand

   Absolvent nalezne uplatnění v resortu Ministerstva obrany na základních funkcích a v oblastech tělovýchovných služeb jako pedagog volného času, instruktor, trenér v oblasti podpory zdraví. Absolvent je způsobilý pokračovat v navazujícím magisterském studiu v programu Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy, nebo v programu Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (pokud by již nemohl pokračovat v profesi v resortu Ministerstva obrany).